/ Kategori / Azizlerimizin hayat hikayeleri

Azizlerimizin hayat hikayeleri

  O, kötü İmparator Numerian’ın zamanında Antakya piskoposuydu. Bir keresinde İmparator Antakya’ya geldi ve Vavilas’ın hizmet ettiği bir kiliseye girmeye…
  O, Havari Diyakon Filipus’un (Yedilerden olan, bakınız Elçilerin İşleri 6. bölüm, 11 Ekim’de anılır) dört kızından biriydi. Elçilerin İşleri’nden…
  Onun hikâyesi için Eski Ahit’in Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasa’nın Tekrarı kitaplarına bakılabilir. Kilise onun Tora’nın, Tevrat’ın…
  O, Athanasios Kuruklis adıyla 1727’de Kefalonya Adası’nda doğdu. Yedi yaşındayken çiçek hastalığı sebebiyle kör oldu. Onun dindar annesi, iyileşmesi…
  O en çok, Büyük Aziz Vasilios, Aziz İlahiyatçı Grigorios ve Aziz Altınağızlı Yuhanna’nın ortak yortusu denince akla gelir (Bakınız:…
  1879 yılında Moravia’da dünyaya geldi ve doğumda Matey Pavlik ismini aldı. Roma Katolik papazı oldu ve Roma Katolik Kilisesi’nin…
  “Nikomedialı (İzmit) 20.000 şehidin (28 Aralık’ta anılırlar) ölümünden sonra, piskoposları Anthimos, geriye kalan sürüsüyle ilgilenmek için yakınlardaki bir köye…
  İmparator Diokletian’ın büyük işkenceleri zamanında Nikomedia (İzmit) yakınlarında yaşadı. Henüz dokuz yaşında olmasına rağmen, yakalandı ve Bithinia valisi Aleksandros’un…
  “Prizrem şehrinde doğdu, Kral Duşan’a sekreter olarak hizmet etti. 1339 yılında Başpiskopos oldu ve 1346 yılında Patriklik derecesine yükseldi.…
  Aziz Büyük Efthimios’un öğrencisi ve çilecilikte yoldaşıydı. Aziz Efthimios’un, Filistin’de, Yeruşalim’e 6 mil uzaklıkta bulunan, Eriha yolundaki manastırında başrahiplik…