/ Kategori / Azizlerimizin hayat hikayeleri

Azizlerimizin hayat hikayeleri

  Aziz Aleksandros ilk Ekümenik Konsilde, katılmak için çok güçsüz olan Patrik Mitrofanis’in vekili olarak yer aldı ve Patrik Mitrofanis’in…
                               Hirodes'in kendisi, kardeşi Filipus'un karısı Hirodiya'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Hirodes bu kadınla…
                                   Varlıklı ve dindar bir kadın olarak Egina adasında yaşadı fakat Araplar adayı istila ettiğinde Selanik’e taşındı. Orada…
                                   1898 yılında Paros adasında doğdu, cennetsel bir görüme cevaben 1921 yılında manastır hayatına girdi. Kutsal Dağ’a (Agion Oros)…
                                        Ona ‘Siyah Musa’ da derler. O bir köleydi fakat kötü hayatından ötürü efendisi tarafından kovuldu. Sonra Mısır’da…
    Emir Hoca (M.S. 1614) Rum kayıtlarında ismi “Hodja Amiris” olarak geçen ve Kudus’te yer alan Osmanlı ordusunda hizmet…
“Aziz Büyük-Şehit Fanurios’un hakkında, onun kutsal ikonasında şahadetine ilişkin tasvir edilenler dışında çok az şey biliniyor. Bu ikona 1500 yılında,…
“340 yılında Mısır’da doğdu ve büyük bir Mısırlı çileciydi. Henüz bir oğlan çocuğuyken çeşitli manevi öğretmenleri ziyaret etti ve onlardan…
  çeviri: Marc Madrigal Rus kayıtlarında Nikolas’ın Türk ismi “Yusuf Ogly” olarak geçer. Kırım savaşlarında komutan olmuş bu şahsın doğum…
“Karı ve koca ikisinin de aileleri Nikomedia’dan (İzmit) varlıklı ve asil insanlardı. Adrian, Praetorium’un valisiydi ve bir pagandı, Natalia ise…