/ Kategori / Azizlerimizin hayat hikayeleri

Azizlerimizin hayat hikayeleri

                                    190 yılı civarında, Kuzey Afrika’da pagan bir ailede dünyaya geldi. Vaftizden önce Kartaca’da hitabet ve felsefe öğretmeni…
Kutsal Geleneğe göre, Pek Kutsal Tanrıdoğuran uyuduktan üç gün sonra dirildi ve bedenen cennete yükseldi. Yükselişi esnasında, Kutsal Kemerini Havari…
                          635 yılı civarında, Aziz Oswald (5 Ağustos), Northumbria Kralı, Ionia Manastırı’nın keşişlerine, onun çoğunluğu pagan olan krallığına misyonerlik çalışması…
                                                O, nezaketi ve çileci hayat tarzı ile tanındı. Ruhban atamasında çok titiz davranırdı, kalpten Mezmur söyleyemeyen birisini asla atamazdı.…
                             Bugün on yedi Aziz Sırp Başpiskoposları anılır, Sırbistan’ın ilk Başpiskoposu ve Havari Eşiti Aziz Sava ile başlar. Onlar: •Aziz…
  Aziz Aleksandros ilk Ekümenik Konsilde, katılmak için çok güçsüz olan Patrik Mitrofanis’in vekili olarak yer aldı ve Patrik Mitrofanis’in…
                               Hirodes'in kendisi, kardeşi Filipus'un karısı Hirodiya'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Hirodes bu kadınla…
                                   Varlıklı ve dindar bir kadın olarak Egina adasında yaşadı fakat Araplar adayı istila ettiğinde Selanik’e taşındı. Orada…
                                   1898 yılında Paros adasında doğdu, cennetsel bir görüme cevaben 1921 yılında manastır hayatına girdi. Kutsal Dağ’a (Agion Oros)…
                                        Ona ‘Siyah Musa’ da derler. O bir köleydi fakat kötü hayatından ötürü efendisi tarafından kovuldu. Sonra Mısır’da…