/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 8 Eylül Pek Kutsal Tanrıdoğuran’ın Doğumu

8 Eylül Pek Kutsal Tanrıdoğuran’ın Doğumu

8 Eylül Pek Kutsal Tanrıdoğuran’ın Doğumu

 

 Meryem annenin, anne babası Aziz Yοαkim ve Azize Anna Nazaret kentinde yaşıyorlardı. Sürekli dua etmelerine rağmen çocukları olmuyordu. Tanrı’ya üzüntüyle ağlıyarak ve yalvararak onlara çocuk vermeleri için hep dua ederler. Çünkü eski zamanlarda çocuksuz bir çifti uğursuz sayarlardı. Bu çift dualarında Tanrı’ya eğer onlara çocuk verirse, çocuğu üç yaşına gelince, O’na adacaklarına söz vermişlerdi, Tanrı onların dualarını işitiyor, fakat bu istediklerini onlara çok geç ve yaşlanmiş yaşta verdi. Azize Anna’nın kısırlığı çözüldü ve Tanrı onlara geç de olsa sonunda çocuk verdi.
Nihayet sonunda Tanrı onların dualarını duyar ve onlara bir kız çocuğu verir. Tanrı her zaman dualarımızı işitir, ve zamanı gelince cevap verir.

 Troparyon (Dördüncü Nota) Ey Tanrı validesi, doğumun bütün dünyaya sevinci müjdeledi. Çünkü adaletin güneşi olan Mesih senden doğdu. Ve bereketi bağışladı, ölümü iptal etti ve bize ebedi hayatı verdi.

Kondak (Dötdüncü Nota)

Kutsal doğumunla ey temiz Meryem, Yovakim ve Anna fakirliğin ayıbından kurtuldu, Adem ve Havva ölümün fesadından kurtarıldı. Üzüntülerinden arınan müminler bu kutsal günü “Kısır olan kadın, hayatımızın gıdası olan Tanrı validesini doğurdu” sesleriyle kutluyor.

İkonanın Açıklaması

Azize Anna : İkonada merkezi bir yer işgal eder. Sağ elini bebeğe doğru uzatmış ve etrafında doğuma yardımcı olan hizmetkarlar ile görünüyor

Aziz Yovakim : İkonaya bakan açısından sağ tarafta görünmektedir. bebeğe bakmakta ve sağ elini bebeğe doğru hareket ettiriyor.

 Bebek : İkona, küçük Meryem’in, bu yortu da esas şahsiyet olduğuna dikkatleri çekiyor. Zira bu olay, İsa Mesih’in dünya’ya girişini hazırladığı için kutsal tarihte önemli bir adımdır.

 Kaynak : http://www.ortodoksluk.org/ikonalarintefsiri-meryemana.html

 

8 Eylül Pek Kutsal Tanrıdoğuran’ın Doğumu