/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 27 Ağustos Rodos’ta Yeni Görülmüş Olan, Büyük Şehit, Aziz Fanurios

27 Ağustos Rodos’ta Yeni Görülmüş Olan, Büyük Şehit, Aziz Fanurios


27 Ağustos Rodos’ta Yeni Görülmüş Olan, Büyük Şehit, Aziz Fanurios

“Aziz Büyük-Şehit Fanurios’un hakkında, onun kutsal ikonasında şahadetine ilişkin tasvir edilenler dışında çok az şey biliniyor. Bu ikona 1500 yılında, o zaman Müslüman yönetimi altında olan Rodos’ta, eski bir kilisenin harabeleri arasında bulunmuştu. Bu yüzden ‘yeni görülmüş’ olarak adlandırılıyor. Genelde imanlılar Aziz Fanurios’a kaybolmuş eşyalar için dua ederler, çünkü o bu duaları çok sık yanıtlar ve teşekkür etme amaçlı Fanuropita (Fanurios’un Keki) pişirme geleneği oluşmuştur.” (Büyük Horologion)
Ve öyle inanılıyor ki onun annesi büyük bir günahkârdı, Aziz de onu hayatı sırasında değiştiremedi. Bu yüzden o öldükten sonra kendi kurtuluşundan çok onun kurtuluşu için dua etti. Taşlanırken de şöyle yakardı: ‘Bu acılarım uğruna, Ya Rab, Sana Fanurios’un günahkâr annesinin kurtuluşu için dua edenlere yardım et.’. Bu yüzden, ona büyük saygı duyulan Mısır’da, birçok Hıristiyan şöyle dua eder, ‘Ey Rab, Aziz Fanurios’un annesini kurtar ve ben günahkâra yardım et.’.

Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

27 Ağustos Rodos’ta Yeni Görülmüş Olan, Büyük Şehit, Aziz Fanurios