/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 15 Aralık. Kutsal Piskopos Şehit Eleftheriyos

15 Aralık. Kutsal Piskopos Şehit Eleftheriyos

Roma piskoposu Aniketus

 

Doğuştan Romalıydı. Çocukluğunda babasız kaldığında annesi tarafından Roma piskoposu Aniketus’a veya bazılarının onu isimlendirdiği biçimiyle Anengletos veya Anakletus’a sunuldu. Ondan kutsal yazılar konusunda eğitim aldı ve olağanüstü erdemlerinden dolayı daha çok gençken İlirikum piskoposu atandı ve öğretileri aracılığıyla pek çok inanmayan kişi Mesih’e döndü.

Ama Adriyan Eliyus döneminde Hristiyanlara karşı korkunç bir işkence dönemi başlatıldığında zalimlerce yakalandı, Mesih uğruna birçok işkenceye katlandı ve nihayet iki asker tarafından öldürüldü. Onun Mesih sever annesi Anthia, oğlundan geriye kalanları kollarına alıp öptüğünde de 126 yılında başı kesilerek öldürüldü.
Şarap ve yağ serbesttir.

Apolytikion. Ton 4.

Onların yaşam tarzını paylaştın ve Elçilerin tahtına oturdun; ey Tanrı tarafından esinlenmiş olan, gerçeğin sözünü doğru bir şekilde yönlendirerek derin düşünmenin yüksekliklerine tırmandın. İmanla kanını dökünceye kadar mücadele ettin, Piskopos ve Şehit Eleftheriyos; ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya yalvar.

Kontakion. Ton 2.

Saygıdeğer Piskopos ve Şehit Eleftheriyos, hepimiz seni kâhinlerin güzelliği ve zafer kazananların tatlı şarabı olarak övüp senden şunu diliyoruz: hepimiz adına durmaksızın aracılık ederken, hatıranı sevgiyle kutlayanları çok çeşitli tehlikelerden kurtar.

 

15 Aralık. Kutsal Piskopos Şehit Eleftheriyos