/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 12 Aralık. Kutsallar arasındaki babamız, Kıbrıs’ta Tremithus piskoposu mucize yapıcı Spiridon

12 Aralık. Kutsallar arasındaki babamız, Kıbrıs’ta Tremithus piskoposu mucize yapıcı Spiridon

Kutsallar arasındaki babamız, Kıbrıs’ta Tremithus piskoposu mucize yapıcı Spiridon

 

Kilise’nin Tanrı tanığı bu Babası, Kekira’nın büyük koruyucusu ve tüm Ortodoksların övüncü, Kıbrıs doğumluydu. Sadeliği seven, alçakgönüllü biriydi ve başlangıçta çobandı. Evlendi ve İrene adında bir kızı oldu. Karısının ölümünden sonra Tremithus’a piskopos atandı ve akıl sahibi koyunların çobanı oldu. Birinci Ekümenik İznik Konsülü toplandığında mevcuttu ve bilgeliklerinden emin olan Aryus yanlılarını çok yalın sözlerle susturdu. Onda bulunan tanrısal kayra sayesinde birçok mucize gerçekleştirdi ve bu nedenle ‘Mucize Yapıcı’ unvanını kazandı. Sürüsüne dindarlıkla ve Tanrı’yı hoşnut eder şekilde çobanlık yaptı ve 350 yılında Kıbrıs’ta öldü. Kutsal emanetlerini inananlılara avuntu ve şifa kaynağı olarak memleketinde bıraktı.

Yaklaşık yedinci yüzyılın ortalarında barbarların saldırılarından dolayı emanetleri, uzun süre kalacakları ve İmparatorlar tarafından onurlandırılacakları Konstantinopolis’e götürüldü. 20 Mayıs 1453’te, şehrin düşmesinden önce Yorgo Kalokeretis isimli bir papaz, onun kutsal emanetlerinin durduğu kilisenin papaz yardımcısı, yaklaşmakta olan tehlikeden dolayı bu emanetleri Avgusta Teodora’nın kutsal emanetleriyle birlikte alıp Sırbistan içinden geçerek Arta’ya kadar gitti. Soyumuza yönelik felaketler her geçen gün arttığı için yaklaşık 1460 yılında bu emanetleri Kekira’ya taşıdı. Kutsal Teodora’nın emanetleri Kekira halkına verildi; ancak Kutsal Spiridon’un emanetleri bugüne kadar onun soyundan gelenler için değerli bir hazine, Ortodoksluğa inananlar için destek ve onları görenler için doğaüstü bir harika olarak kalmaktadır; çünkü 1500 yıl geçmesine rağmen bozulmamışlardır ve ten, esnekliğini korumaktadır. Gerçekten de ‘Tanrı, kutsallarında harikalar yapar’! (Mezmur 87:35).

Çalışılmaz; şarap ve yağ serbesttir.

Apolytikion. Ton 1.

Ey Tanrı tanığı Babamız Spiridon, ilk Konsülün bir zafercisi ve mucize yaratıcı ilan edildin; mezardaki ölü bir kadına seslendin ve yılanı altına dönüştürdün. Kutsal dualarını ilahi şeklinde söylerken Melekler de seninle birlikte hizmet etti, ey pek kutlu. Yücelik olsun seni yüceltmiş olana, yücelik olsun seni taçlandırmış olana, yücelik olsun senin aracılığınla herkese şifa verene.

Kontakion. Ton 2.

Pek kutsal Baba, Mesih’in sevgisiyle yaralanmış ve Ruh’un ışığı tarafından zihin kanatları verilmiş olarak etkin derin düşünmeyle eyleme kavuştun ve herkes için aydınlanma dilerken tanrısal bir sunağa dönüştün, ey Tanrı’nın esinlediği.

 

12 Aralık. Kutsallar arasındaki babamız, Kıbrıs’ta Tremithus piskoposu mucize yapıcı Spiridon