/ Kategori / Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar

Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar

        “Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür.…
                                ''Aniden gökten inen bir ışık onun benliğini sardı'' (Elç.İşl. 9:3)   Pavlos geçmiş hayatına baktığında onu iki…
  ''Ben Musevilerden geliyorum.....                                            ve herkesten çok atalarımın geleneklerine bağlıyım.''    2008 yılında Pisidya Metropoliti ve Side ile Antalya…
                               Senden oradaki dağların tepelerini araraştırman ve ardından tasvir etmen için Himalaya dağlarının zirvesine çıkmanı isteseler…
Ekümenik Patrik Sayın Bartholomeos Hazretleri, Muhterem pederler, Sevgili kardeşlerim, Aslında hakkım olmayarak ancak itaat ederek, Tanrı’nın sevgisinin hayatıma soktuğu, onu…
     “Bu keşiş hayatı boyunca hiç kimseyi yargılamadığı için mutlu bir şekilde ölmüştür. Tembel, dikkatsizdi, dua etmeye meyilli değildi.…
Aziz Paisios’a çocuklar hakkında sorulan sorulardan ve cevapları Soru: Fark ettim ki Kutsal Ayin sırasında bebekler bazen gülümsüyor. Cevap: Bunu…
  Büyük Leo, Zeno ve Vasiliskos’un krallıkları sırasında Mezopotamya’daki Marmuta’da yaşadı. Konstantinopolis’in kenar mahallerinde bir sütun üzerinde yaşam sürdü ve…
Tanrı’nın gücünü insanlara anlatmak istiyorsanız, ilk önce Tanrı’nın gücünü kendinizde hissetmelisiniz.                                                                                                                                                                                                            Peder Daniel           “İyi çoban koyunları uğruna…
Aziz Arsenius Üstat Paisios'u vaftiz eden peder, ismini veren kişi ve Ruhani babasıdır. Annesi ile babası, vaftizinde ona büyükbabası Hristos’un…