/ Kategori / Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar

Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar

                                           “Makedonya`ya geçip bize yardım et”  (Elç.İşl.16:9)      Havari Aziz Pavlos ve Havari Barnabas birçok kişiyle beraber Antakya'daki…
                               Antakya'daki Rahipler Kilise üyelerinin önünde, Dünya Uluslarına ilk misyon gezilerinden geri dönen iki temsilcisini karşılamak…
    ''Geri geldiler..dine bağlı kalmak süretiyle  ve büyük acılardan sonra Tanrı'nın Krallığında yer almamız  mümkün olabilir. ''   Mucizevi…
                        “Aynı şekilde Konya`da da Yahudiler`in havrasına giren                                              Pavlus`la Barnaba öyle etkili konuştular ki,                                                             hem Yahudiler`den…
                                                          “Öteki uluslardan olanlar bunu işitince                                                               sevindiler ve Rab`bin sözünü yücelttiler.”                                                                                                         (Elç.İşl.13:48)    Havari Aziz…
                                          İlk misyon gezisi “Bu adam, benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğulları`na  duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır.”…
                                              ''Dünyanın en ücra köşesinde bile yaşayan ulusların esenliğe kavuşmaları için onları  aydınlatma görevini üstlendim''        Suriye'nin…
                                                                   Müjde`yi yayıyorum diye övünmeye hakkım yok.                                                     Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm.                                                                     Müjde`yi yaymazsam vay halime!…
                                                                ''Birçok  şey  açıklamak isteyen kişi,                                                              en sonunda  susmakla bitirir işi                                                                                   Yıldırım çakmak isteyen…
        “Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür.…