/ Kategori / Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar

Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar

                                         “Korkma, Konuş, susma! Ben seninle birlikteyim;                                                           hiç kimse sana dokunmayacak, kötülük yapmayacak.                                                                                             Çünkü bu kentte benim…
                                                             “Çünkü herkes iman etmiş değildir.” (B.Selanikliler 3:2)  Gece'nin koruması altında Pavlos, Timoteos ve Silas kovuldukları şehir Selanik'i…
                                    “Rab İsa`ya iman et,                                                       sen de ev halkın da kurtulursunuz”                                                                                                              (Elç.İşl.16:30)       Filipi şehrinde…
                                           “Makedonya`ya geçip bize yardım et”  (Elç.İşl.16:9)      Havari Aziz Pavlos ve Havari Barnabas birçok kişiyle beraber Antakya'daki…
                               Antakya'daki Rahipler Kilise üyelerinin önünde, Dünya Uluslarına ilk misyon gezilerinden geri dönen iki temsilcisini karşılamak…
    ''Geri geldiler..dine bağlı kalmak süretiyle  ve büyük acılardan sonra Tanrı'nın Krallığında yer almamız  mümkün olabilir. ''   Mucizevi…
                        “Aynı şekilde Konya`da da Yahudiler`in havrasına giren                                              Pavlus`la Barnaba öyle etkili konuştular ki,                                                             hem Yahudiler`den…
                                                          “Öteki uluslardan olanlar bunu işitince                                                               sevindiler ve Rab`bin sözünü yücelttiler.”                                                                                                         (Elç.İşl.13:48)    Havari Aziz…
                                          İlk misyon gezisi “Bu adam, benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğulları`na  duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır.”…
                                              ''Dünyanın en ücra köşesinde bile yaşayan ulusların esenliğe kavuşmaları için onları  aydınlatma görevini üstlendim''        Suriye'nin…