/ Kategori / Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar

Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar

23/4/2020       Bugün Diriliş Bayramı’nı sevinçle kutlamaya devam ederken, muzaffer büyük şehit Aziz Yeorgios'u da anıyoruz. Zengin ve asil bir ailede…
Üstatın tüm yaşamı hibe, kendini tamamen başkalarına verme, çeşitli şekillerde ve her fırsatta özveri ve kendini feda etmekle geçmiştir : «İnsan…
  “Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı`ya sunduysa, siz…
                                    “Çünkü benim için, yaşamak Mesih`tir, ölmek kazançtır.”                                                                                                                   (Filip.1:21)   Havari Aziz Pavlos'un Romalılara yönelik Mektubundan (1:10-15) İncil'in…
      “Ben Pavlus siz uluslar uğruna                                                  Mesih İsa`nın tutuklusu oldum.”                                                                                    (Efs.3:1)     Havari Aziz Pavlos,…
                    ''Büyük emek ve zahmetlerle,çoğu kez uykusuz  kalarak'' (II.Kor.11:27)   Havari Aziz Pavlos, Efes'te çıkan karışıklıkları orada daha fazla…
                                       “Bize sövenlere iyilik diliyoruz,                                                        zulmedilince sabrediyoruz”                                                                                   (I.Kor.4,12)   Havari Aziz Pavlos, uzun süren ikinci misyon…
                                         “Korkma, Konuş, susma! Ben seninle birlikteyim;                                                           hiç kimse sana dokunmayacak, kötülük yapmayacak.                                                                                             Çünkü bu kentte benim…
                                                             “Çünkü herkes iman etmiş değildir.” (B.Selanikliler 3:2)  Gece'nin koruması altında Pavlos, Timoteos ve Silas kovuldukları şehir Selanik'i…
                                    “Rab İsa`ya iman et,                                                       sen de ev halkın da kurtulursunuz”                                                                                                              (Elç.İşl.16:30)       Filipi şehrinde…