/ Ayinler, dualar / Paskalya Sabah Ayini

Paskalya Sabah Ayini

 Paskalya Sabah Ayini

  1. 7. SABAH -İNCİL İLAHİSİ Tone 7.

İşte, karanlık ve şafağın erken saatleri ve sen Meryem, niçin kafan karanlıklarla dolu bir halde mezarın yanında durup İsa’nın nereye yatırıldığını bulmaya çalışıyorsun? Birlikte koşan öğrencileri gör; mezar giysileri ve mendil aracılığıyla Dirilişi nasıl anladıklarını ve bununla ilgili kutsal yazıları nasıl hatırladıklarını gör. Onların aracılığıyla ve onlarla birlikte bizler de inandık ve Sana övgüler söylüyoruz ey Yaşam veren Mesih.

Tam gece yarısı Ruhani, sonsuz nöbetin ateşinden üç mum yakıp Kutsal kapıları açar ve inanlıları şu ilahiyle mumlarını yakmaya davet eder:

Tone 5

Sizler, gelin ve asla batmayan ve sonsuz ışıktan ışık alın ve ölümden dirilmiş olan Mesih’e övgüler sunun. Topluluk bunu iki kere tekrarlar.

Yanan mumların ve altı kanatlı Serafimlerin ardından giden topluluk, buhur sunan Diyakoz, Kutsal İncil’i taşıyan Ruhani ve tüm halk Kiliseden çıkarlar; bu sırada Ruhani ilahi söyler.

 Tone 6

Gökteki melekler Senin Dirilişini ilahilerle övüp yüceltiyorlar, ey Kurtarıcı Mesih. Ve biz yeryüzündekilere Seni temiz kalplerle övmeyi lütfediyorsun.

Geçit töreni Kilisenin etrafını turlarken topluluk bu ilahiyi tekrarlar ve Diriliş töreninin yapılacağı yere gelir.

TOPLULUK: Yücelik olsun Dirilişine, ey Rab, yücelik olsun Sana.

Ruhani, buhurdanlığı alır ve İncil ile Diriliş ikonunu buhurlar. Sonra şöyle der:

Yücelik olsun Kutsal, Özdeş, yaşam veren ve bölünmez Üçleme’ye: şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

TOPLULUK: Amen.

Mesih ölümden dirildi; ölümü ölümle yendi ve mezardakilere yaşam hediye etti.

Dirilişin günü, ışık saçalım ey uluslar! Paskalya, Rabbin Paskalyası; çünkü Mesih bizleri ölümden yaşama ve yeryüzünden göklere taşıdı, bizler zafer şarkısını söylerken.

Hislerimizi arındıralım ki Dirilişin yaklaşılmaz ışığında Mesih’in parladığını görebilelim ve bizler zafer şarkısını söylerken O’nun “Sevinin!” dediğini net bir şekilde duyacağız.

Yaraşır şekilde gökler sevinsin ve yeryüzü mutlu olsun. Hem görünen hem de görünmeyen tüm Dünya bir arada bayramı kutlasın: Çünkü sonsuz sevincimiz olan Mesih dirildi.

Ode 3 Eirmos

Gelin, yeni bir içecekten içelim; kuru bir kayadan mucizevî olarak fışkıran bir içecekten değil, çürümezlik havuzundan, Mesih’in mezarından fışkıran içecekten içelim; O’nda bina edildik.

Şimdi her şey ışıkla doldu, gökler yerler ve yerin altındakiler; bu yüzden tüm yaratılış, aracılığıyla bina edildiği Mesih’in Dirilişini kutlasın.

Dün Seninle birlikte gömüldüm ey Mesih, bugün Sen dirildiğin için Seninle birlikte diriliyorum. Dün Seninle birlikte Çarmıha gerildim; ey Kurtarıcı, Krallığında beni de Seninle birlikte yücelt.

 Ypakoe  Tone 4

Meryem ile birlikte olanlar, şafağı bekledikten sonra gelip taşı yuvarlanmış bulduklarında Meleği duydular: “Niçin sonsuz ışıkta var olanı, ölümlüymüşçesine ölüler arasında arıyorsunuz? Mezar bezlerine bakın. Acele edin ve tüm dünyaya duyurun: Rab dirildi ve ölüme ölümle son verdi; çünkü O insan ırkını kurtaran Tanrı Oğludur”.

Ode 4 Eirmos

Tanrı’nın esin verdiği Habakkuk da tanrısal nöbette bizimle birlikte dursun ve coşkuyla: “Bugün dünyaya kurtuluş geldi; çünkü Mesih dirildi; çünkü O, gücü her şeye yetendir” diyen ışık saçan meleği bize göstersin.

Mesih, bakire rahmi açan bir “erkek” olarak belirdi; gıda olarak O’nun ismi kuzudur. Ancak bizim Paskalya kuzumuz aynı zamanda lekesizdir; çünkü hiçbir ahlaksızlığı tatmadı; çünkü gerçekten Tanrı olduğu için mükemmel diye çağrıldı.

Bir yaşında bir kuzu, bizlerce yüceltilen ve arıtıcı Paskalya kuzusu olarak iyilik tacı gibi kendisini bizim için özgürce feda etti ve bizler için güzellik dolu Doğruluk Güneşi gibi mezardan parladı.

Rabbimizin atası Davut, simgesel Sandığın önünde zıplayıp dans etmişti; ancak bu simgelerin gerçekleştiğini görerek Tanrı’nın kutsal halkı olan bizler ruhta sevinip coşalım; çünkü Mesih dirildi; çünkü O, her şeye gücü yetendir.

 Ode 5 Eirmos

Şafak sökerken kalkalım ve mür yerine Efendiye bir ilahi sunalım ve Doğruluk Güneşi olan Mesih’in tüm yaşam üzerine yaşamı doğdurduğunu göreceğiz.

Senin sınırsız şefkatini görerek, ey Mesih, Ölüler Diyarının bağlarıyla tutulanlar sonsuz Paskalya’yı alkışlayarak sevinç dolu ayaklarla hemen ışığa doğru ilerlediler.  

Ellerimizde yanar meşalelerle, bir güvey odasından çıkar gibi mezarından çıkan Mesih’e yaklaşalım ve bayramsal melekler dizisiyle Tanrı’nın kurtarıcı Paskalyasını kutlayalım.

ODE 6 Eirmos

Yeryüzünün en derin boşluğuna indin ve mahkûmları tutsak eden sonsuz demir kapıları paramparça ettin ey Mesih ve Yunus büyük balıktan nasıl çıktıysa Sen de üç gün sonra mezardan öyle çıktın.

Mühürleri bozmadan ey Mesih, mezardan çıktın ve doğumunla Bakirenin rahminin kilidini bozmayan Sen, bizlere Cennetin kapılarını açtın.

Ey kutsal bir kurban olarak öldürülmesi olanaksız diri Tanrı olan Kurtarıcım, Sen kendi iradenle Kendini Baba’ya sundun ve mezardan çıkarak tüm Âdem ırkını da Kendinle birlikte dirilttin.

Kontakion Tone 8

Mezara gerçekten indiğin halde, ey Ölümsüz olan, Sen Ölüler Ülkesinin gücünü yok ettin ve galip olarak yeniden dirildin ey Tanrımız Mesih ve mür taşıyan kadınları “Sevinin” diyerek selamladın ve Elçilerine esenlik bahşettin: Ey Sen, düşmüş olanlara diriliş bağışlayan.

Oikos

Güneşten önce var olan Güneşe, bir süreliğine mezara konulana, mür taşıyan hizmetkâr kadınlar geldiler, gündüz de yaptıkları gibi O’nu arayıp birbirlerine şöyle seslendiler: Arkadaşlar, gelin, şimdi gömülü olan yaşam verici bedeni, mezarda yatan Âdem’i kaldıran bedeni baharatlarla yağlayalım. Gelin, yıldızbilimciler gibi acele edip şimdi kundağa değil keten beze sarılmış olana tapalım ve armağan olarak hoş baharatlar sunalım ve ağlayıp şöyle haykıralım:  Kalk, ey Efendi, düşmüş olanlara diriliş bağışlayan.

Synaxarion

Kutsal ve büyük Paskalya Pazarında Rabbimiz ve Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in yaşam veren Dirilişini kutluyoruz.

Ayetler

Sadece Mesih, Ölüler Diyarı ile savaşmak için aşağılara indi.

Zafer ganimetleriyle yüklü olarak dirildi.

O’na sonsuzluklar boyunca yücelik ve kudret olsun. Âmin.

Mesih’in dirilişini gördük; tek günahsız olan Rab İsa’a tapalım. Çarmıhını onurlandırıyoruz ey Mesih ve kutsal Dirilişini övüp yüceltiyoruz. Çünkü Sen bizim Tanrımızsın; Senden başkasını tanımayız; Senin adını çağırıyoruz. Gelin, tüm siz inananlar, Mesih’in kutsal Dirilişini onurlandıralım; çünkü işte Çarmıh aracılığıyla tüm dünyaya sevinç geldi. Rabbi her zaman kutlulayıp O’nun Diriliş övgülerini söylüyoruz; çünkü bizim adımıza Çarmıha katlandı ve ölümüyle ölümü yok etti. (3 kez)

İsa, önceden bildirdiği gibi mezardan çıkarak bizlere sonsuz yaşam ve büyük merhamet bağışladı. (3 kez)

Ode 7 Eirmos

Çocukları fırından kurtaran, insan oluyor ve bir ölümlü olarak acı çekiyor ve acıları aracılığıyla ölümlülüğe çürümezlik kayrası giydiriyor: atalarımızın tek kutsal ve en yüce Tanrısı.

Tanrı tarafından bilge kılınan kadınlar, yanlarına mür alıp aceleyle Seni görmeye geldiler; ancak ölü sayıp gözyaşlarıyla aradıklarına diri Tanrı diye sevinçle taptılar ve Senin Elçilerine, ey Mesih, gizemsel Paskalyanın müjdeli haberini duyurdular.

Ölümün ölümünü, Ölüler Diyarının yıkılışını, yeni sonsuz yaşamın ilk meyvelerini kutluyoruz ve sevinçle zıplayıp bunu gerçekleştirene ilahiler söylüyoruz: atalarımızın tek kutsal ve en yüce Tanrısı.

Gerçekten bu kurtuluş gecesi, ışıklar saçan bu gece, kutsal ve en şenlikli gecedir ve Sonsuz Işığın mezardan çıkıp herkesin üzerinde parladığı Dirilişin aydınlık gününün habercisidir.

Ode 8 Eirmos

Bu, seçilmiş ve Kutsal Gündür; tüm Sept günlerinin ilkidir, Kral ve Kraliçedir; Bayramların Bayramı ve Mesih’i sonsuza kadar kutluladığımız Şenlikler Şenliğidir.

Gelin, Dirilişin ve Mesih’in krallığının resmî gününde, O’nu asırlar boyunca Tanrı olarak överek tanrısal sevincin yeni bağının ürününden pay alalım.

Gözlerini kaldırıp çevrene bak, Ey Siyon ve işte çocuklarının, tanrısal ışıkla parlayan yıldızlar gibi Batıdan ve Doğudan ve Kuzeyden ve Güneyden sana geldiklerini ve Mesih’i sonsuza kadar sende kutluladıklarını gör.

Ey her şeye gücü yeten Baba ve Söz ve Ruh, üç Kişide bir olan tek doğa, tüm varlığı aşan Tanrı, Sende vaftiz olduk ve Seni kutluluyoruz tüm asırlar boyunca.

Tanrıdoğuran’ı ve Işığın Annesini ilahilerle onurlandırıp yüceltelim.

Topluluk, Kutsal Meryem’in şükran ilahisini ve 9. Duayı söylerken diyakoz her zamanki gibi kutsal yeri ve tüm kiliseyi buhurlar.

Ode 9 Eirmos

Yücelt, ey Ruhum, isteyerek acı çekeni ve gömüleni ve üçüncü günde mezardan dirileni.

Parla, parla, ey yeni Yeruşalim; çünkü Rabbin görkemi senin üzerine doğdu; şimdi kutlama yap ve mutlu ol, ey Siyon. Ve sen de ey pak olan, Tanrı’nın annesi, çocuğunun dirilişine sevin.

 

Yücelt, ey ruhum, yaşam veren Mesih’i, üçüncü gün mezardan dirileni.

Parla, parla, ey yeni Yeruşalim çünkü Rabbin görkemi senin üzerine doğdu; şimdi kutlama yap ve mutlu ol, ey Siyon. Ve sen de ey pak olan, Tanrı’nın annesi, Çocuğunun dirilişine sevin.

Mesih yeni Paskalya, diri sunuluk kurban, Dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusudur.

Ey tanrısal! Ey sevgili! Ah o sesinin tatlılığı! Çünkü Sen, ey Mesih, gerçekten çağların sonuna dek bizimle kalmaya söz verdin. Bu yüzden biz inananlar bu sözlerini ümit çıpası olarak görüp seviniyoruz.

 

Bugün tüm yaratılış coşuyor ve mutlu; çünkü Mesih dirildi ve Ölüler Diyarı yağmalandı.

Ey tanrısal! Ey sevgili! Ah o sesinin tatlılığı! Çünkü Sen, ey Mesih, gerçekten çağların sonuna dek bizimle kalmaya söz verdin. Bu yüzden biz inananlar bu sözlerini ümit çıpası olarak görüp seviniyoruz.

Baba’ya…

 

Yücelt, ey ruhum, üç Kişide bölünmez Tanrılığın kudretini.

Ey Mesih, ey Büyük ve en kutlu Paskalya! Ey Bilgelik ve Tanrı’nın Sözü ve Kudret! Krallığının akşam bilmeyen gününde Seninle gerçekten birlik içinde olmamızı lütfet.

Şimdi ve sürekli…

 

Sevin, ey Bakire, sevin! Sevin, ey kutsanmış olan, yüceltilmiş olan sen, sevin, çünkü Oğlun üçüncü gün mezardan dirildi.

Ey Mesih, ey Büyük ve en kutlu Paskalya! Ey Bilgelik ve Tanrı’nın Sözü ve Kudret! Krallığının akşam bilmeyen gününde Seninle gerçekten birlik içinde olmamızı lütfet.

Katavasia

Melek, kayra dolu olana şöyle seslendi: Sevin, ey pak Bakire, yine söylüyorum, sevin; çünkü Oğlun üçüncü gün mezardan dirildi.

Parla, parla, ey yeni Yeruşalim çünkü Rabbin görkemi senin üzerine doğdu; şimdi kutlama yap ve mutlu ol, ey Siyon. Ve sen de ey pak olan, Tanrı’nın annesi, Çocuğunun dirilişine sevin.

Mesih ölümden dirildi…(3 kez)

İsa, önceden bildirdiği gibi…

Ve hemen Exapostilarion. Tone 2

Kral ve Rab olan Sen, bir ölümlü olarak uyuduğunda ölümü yok edip Âdem’i çürümüşlükten kaldırarak üçüncü gün dirildin. Ey çürümezlik Paskalyası, Dünyanın kurtuluşu (3 kez)

Çarmıha katlanan, ölüme galip gelen ve ölümden dirilen Sen, yaşamlarımıza huzur ver, ey Rab, çünkü yalnız Sensin her şeye gücü yeten.

Ölüler Diyarını yağmalayan ve Dirilişinle insanlığı dirilten Sen, ey Mesih, temiz kalplerle Sana ilahiler söylemeye ve Seni yüceltmeye bizleri layık kıl.

Tanrısal alçalışını yücelterek Sana ilahiler söylüyoruz, ey Mesih. Bir bakireden doğdun; ancak yine de Baba’dan ayrı değildin. İnsan olarak acı çektin ve isteyerek Çarmıha katlandın. Dünyayı kurtarabilesin diye, güvey odasından çıkar gibi mezardan çıktın, ey Rab, yücelik Sana.

Bugün bizlere kutlu bir Paskalya gösterildi, yeni ve kutsal bir Paskalya, gizemsel bir Paskalya, pek şerefli bir Paskalya, Kurtarıcı Mesih olan bir Paskalya, kusursuz bir Paskalya, yüce bir Paskalya, inananların Paskalyası, bize Cennetin kapılarını açmış olan bir Paskalya, tüm inananları kutsallaştıran bir Paskalya.

Rabbi görüp gelin ey müjdeli haber taşıyan kadınlar ve Siyon’a deyin:  sevincin ve Mesih’in dirilişinin iyi haberini bizden al; sevin, dans et ve mutlu ol Yeruşalim; çünkü Kral Mesih’in bir güvey gibi mezardan çıktığını gördün.

Mür taşıyan kadınlar şafak sökerken Yaşam verenin mezarına geldiklerinde bir meleği taşın üzerinde oturur buldular ve o onlara seslenip şöyle dedi: “Niçin diriyi ölüler arasında arıyorsunuz? Çürümenin ortasında çürümez kalan için neden yas tutuyorsunuz? Gidip öğrencilerine haber verin”.

Neşe dolu bir Paskalya, Rabbin Paskalyası, pek şerefli bir Paskalya üzerimize doğdu; birbirimizi sevinçle kucakladığımız Paskalya, üzüntüden kurtaran Paskalya; çünkü Mesih bugün güvey odasından çıkar gibi mezardan çıktı ve “Elçilere haber verin” diyerek kadınları sevinçle doldurdu.

Baba’ya ….    şimdi ve sürekli…

Bugün Dirilişin günüdür, bayram için ışık saçalım ve birbirimizi kucaklayalım. Ey kardeşler, bizden nefret edenlere bile şöyle diyelim: Diriliş günü her şeyi affedelim ve böylece haykıralım.

Melek, kayra dolu olana şöyle seslendi: Sevin, ey pak Bakire, yine söylüyorum, sevin; çünkü Oğlun üçüncü gün mezardan dirildi.

Parla, parla, ey yeni Yeruşalim çünkü Rabbin görkemi senin üzerine doğdu; şimdi kutlama yap ve mutlu ol, ey Siyon. Ve sen de ey pak olan, Tanrı’nın annesi, Çocuğunun dirilişine sevin.

 Komünyon ilahisi

Mesih’in bedenini alın. Yaşamın kaynağını tadın. Alleluya.

Diyakoz:

Rabbe dua edelim.

Ruhani, üç adet yanan mumu ve Çarmıhı alıp şöyle der:

Rabbin kutsaması ve merhameti üzerinize gelsin, tanrısal kayrası ve sevgi dolu iyiliği sayesinde, şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

Topluluk: Âmin.

Ruhani: Yücelik olsun Sana, ey Tanrımız, yücelik olsun Sana.

Topluluk: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar.

 Rab, merhamet eyle. Ey baba, kutsa.

RUHANI

Ölümden dirilen, ölümü ölümle yenen ve mezardakilere yaşam hediye eden gerçek Tanrımız Mesih; pek kutsal annesinin duaları, değerli ve yaşam veren Çarmıhının gücü, gökteki cisimsizler ordusunun koruması, yüce Peygamber ve Yol Hazırlayıcı Vaftizci Yuhanna’nın, kutsal ve tamamen yüce Elçilerin, azizler arasındaki babamız Konstantinopolis piskoposu Yuhanna Altınağızlı’nın, yüce ve muzaffer Şehitlerimizin, kutsal Tanrı adamı babalarımızın, Tanrı’nın kutsal ve doğru ataları Yohakim ve Anna’nın ve tüm azizlerin yakarışları aracılığıyla bizlere merhamet etsin ve bizleri kurtarsın; çünkü iyi ve sevgi doludur.

Ruhani: Mesih ölümden dirildi….(3 kez)

Paskalya Sabah Ayini