/ Ayinler, dualar / Noel’de geçit töreninde

Noel’de geçit töreninde

 

Noel’de geçit töreninde

Noel’de geçit töreninde

Idiomel Stichera

Ton 1. Keşiş Yuhanna

Bugün gökler ve yeryüzü peygamberliğe uygun tarzda mutlu olsun. Biz melekler ve ölümlüler, ruhsallıkla bayramı kutlayalım; çünkü Tanrı, bir kadından doğarak karanlıkta ve gölgede oturanlara bedende göründü. O’nu bir mağara ve yemlik karşıladı. Çobanlar O’nu ilan ediyor. Doğudan gelen Yıldızbilimciler Beytlehem’e hediyeler sunarken bizler de değersiz dudaklarımızla O’na övgü sunalım, tıpkı melekler gibi “En yücelerdeki Tanrı’ya yücelik ve yeryüzüne esenlik!” derken. Çünkü ulusların beklediği geldi. O geldi ve bizi düşmana kölelikten kurtardı.

Aynı tonda, aynı yazar

Şimdi Mesih doğduğu için gökler ve yeryüzü bir oldu. Bugün Tanrı yeryüzüne indi ve insanlık göğe çıktı. Çünkü insanlık için doğası gereği gözle görülmez Olan görüldü. Bu sebeple bizler de yücelik sunalım “En yücelerdeki Tanrı’ya yücelik ve Senin Gelişinle bizi ödüllendirmiş olan yeryüzüne esenlik! Kurtarıcımız, yücelik Sana” diye haykırırken.

Aynı ton, aynı yazar

Bugün Beytlehem’de Cisimsiz Güçlerin onlar için yeryüzünde esenlik olmaktan mutluluk duyana “En yücelerdeki Tanrı’ya yücelik” ilahisini söylediklerini işitiyorum. Şimdi Bakire göklerden daha geniş; çünkü karanlıktakilerin üzerine ışık doğdu ve melekler gibi “En yücelerdeki Tanrı’ya yücelik!” diyen alçakgönüllüleri yükseltti.  

Aynı ton ve yazar

Kendi suretinde ve benzerliğindekinin günah işleyip düştüğünü gördüğü zaman İsus gökleri eğip aşağı geldi ve değişmeden bakire bir rahmi konut edindi öyle ki “Yücelik olsun Senin belirişine, Kurtarıcım ve Tanrım!” diyen bozulmuş Âdem’i orada yeniden yaratabilsin.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Keşiş Yuhanna

Yıldızbilimciler, Pers kralları, göksel Kralın yeryüzünde doğduğunu açık bir şekilde öğrenmiş olarak ve parlak bir yıldız tarafından çağrılarak Beytlehem’e ulaştılar ve seçkin armağan olarak altın, tütsü ve mür getirdiler. Ve yere kapanıp tapındılar; çünkü Zamansız olanı bir bebek şeklinde mağarada yatar gördüler.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin

Germanos

Gökteki tüm melekler bugün dans edip sevinirken tüm yaratılış Beytlehem’de doğmuş olan Kurtarıcı Rab için sevinçle zıplıyor; çünkü tüm puta tapıcılık hatası sona erdi ve Mesih sonsuza kadar egemenlik sürüyor.

Aposticha, Idiomel Stichera

Germanos, Ton 2

Yüce ve kudretli bir mucize gerçekleşti bugün! Bir Bakire doğum yapıyor ve onun rahmi çürüme görmüyor; Söz beden alıyor ve Baba’dan ayrılmıyor. Melekler çobanlarla birlikte yücelik sunuyor ve bizler de onlarla birlikte şöyle diyoruz: “En yücelerdeki Tanrı’ya yücelik ve yeryüzüne esenlik!”

Ayet: Rab Rabbime dedi: “Sağımda otur, Ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya kadar”.

Bugün Bakire, her şeyin Yaratıcısını doğuruyor. Eden bahçesi bir mağara sunuyor ve bir yıldız karanlıktakilere Güneş olan Mesih’i ilan ediyor. İmanlarıyla aydınlanmış olan Yıldızbilimciler hediyelerle secde ediyor ve Melekler övgüyle şarkı söyleyip “En yücelerdeki Tanrı’ya yücelik!” derken Çobanlar da mucizeyi görüyor.

Ayet: Sabahyıldızından önce rahimden çıkarttım seni.

Aynı ton, Anatolios

Rab İsus Yahudiye’nin Beytlehem kasabasında doğduğunda doğudan Yıldızbilimciler geldiler ve insan olmuş Tanrı’ya taptılar. Hazinelerini büyük bir şevkle açarak değerli armağanlar sundular: tüm çağların Kralı olduğundan rafine altın, her şeyin Tanrısı olduğundan tütsü, üç günlüğüne ölecek olduğundan Ölümsüze mür. Gelin tüm siz uluslar, ruhlarımızı kurtarmak için doğmuş Olana tapalım.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Keşiş Yuhanna

Yeruşalim, mutlu ol ve Siyon’u seven tüm sizler bayram yapın. Bugün Âdem’in mahkûmiyetinin eski bağı çözüldü. Bize Cennet açıldı ve yılan yenilgiye uğradı; çünkü bir zamanlar ayaklar altına aldığının artık Yaratıcının Annesi olduğunu görüyor. Ah Tanrı’nın bilgeliğinin ve bilgisinin zenginliğinin derinliği! Tüm insanlığın ölüm sebebi olan, günah aracı, Tanrı’nın Annesi aracılığıyla tüm Dünya için kurtuluş kaynağı oldu. Çünkü ondan bir çocuk doğdu – Tamamen mükemmel Tanrı – ve doğuşu ile onun bekâretini mühürlüyor, kundağa sarılması sayesinde günahın bağlarını çözüyor ve bir çocuk oluşuyla Havva’nın doğum sancılarına şifa veriyor. Bu sebeple tüm yaratılış dans edip sevinçle zıplasın; çünkü Mesih onu geri çağırmaya ve ruhlarımızı kurtarmaya geldi.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin

Anatolios

Bir mağarayı konut edindin, Tanrımız Mesih, bir yemlik Seni karşılarken Çobanlar ve Yıldızbilimciler Sana taptı. O zaman Peygamberlerin bildirisi gerçekleşti ve Meleksel Güçler hayret etti haykırıp şöyle derken: “Yücelik olsun Senin Kendini Alçaltmana, insanlığı tek seven!”

Apolytikion

Doğuşun, ey Tanrımız Mesih, bilgi ışığının Dünyamız üzerine doğmasını sağladı; çünkü yıldızlara tapanlar bir yıldız aracılığıyla adalet Güneşi olan Sana tapmayı ve Seni yücelerdeki şafak olarak tanımayı ondan öğrendiler. Rab, yücelik Sana!

 

 

 

Noel’de geçit töreninde