/ Ayinler, dualar / Kutsal Pazartesi akşamının duası

Kutsal Pazartesi akşamının duası

Kutsal Pazartesi akşamının duası

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ (ΌΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ)

KUTSAL PAZARTESI AKŞAMI (KUTSAL SALI GŰΝŰΝŰN SABAH DUASΙ)

Μετ τν πόλυσιν το Μεσονυκτικο ερες κφωνε· 

Ελογητς Θες μν, πντοτε, νν, κα ε, κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δξα σο Θες, δξα σο.

Βασιλε ορνιε, Παρκλητε, τ Πνεμα τς ληθεας πανταχο παρν κα τ πντα πληρν θησαυρς τν γαθν κα ζως χορηγς, λθ κα σκνωσον ν μν κα καθρισον μς π πσης κηλδος κα σσον γαθ, τς ψυχς μν.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος λησον μς (γ’).

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Παναγα Τρις, λησον μς. Κριε, λσθητι τας μαρταις μν. Δσποτα, συγχρησον τς νομας μν. γιε, πσκεψαι κα ασαι τς σθενεας μν, νεκεν του νματς σου.

Κριε λησον (γ’)

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Πτερ μν, ν τος ορανος, γιασθτω τ νομ σου, λθτω βασιλεα σου, γενηθτω τ θλημ σου ς ν οραν κα π τς γς. Τν ρτον μν τν πιοσιον δς μν σμερον κα φες μν τ φειλματα μν, ς κα μες φεμεν τος φειλταις μν, κα μ εσενγκς μς ες πειρασμν, λλ ῥῦσαι μς π το πονηρο.

ΙΕΡΕΥΣ

τι σο στν βασιλεα κα δναμις κα δξα το Πατρς κα το Υο κα το γου Πνεματος, νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ:  μν. Κριε λησον (ιβ‘)

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Δετε προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν τ βασιλε μν Θε.

Δετε προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν Χριστ τ βασιλε μν Θε.

Δετε προσκυνσωμεν κα προσπσωμεν ατ, Χριστ τ βασιλε κα Θε μν.

ΨΑΛΜΟΣ 19

πακούσαι σου Κριος ν μρ θλψεως, περασπσαι σου τ νομα το Θεο ακβ. ξαποστελαι σοι βοθειαν ξ γου κα κ Σιν ντιλβοιτ σου. Μνησθεη πσης θυσας σου κα τ λοκατωμ σου πιαντω. Δη σοι Κριος κατ τν καρδαν σου κα πσαν τν βουλν σου πληρσαι. γαλλιασμεθα ν τ σωτηρίῳ σου κα ν νματι Κυρου Θεο μν μεγαλυνθησμεθα. πληρσαι Κριος πντα τ ατματ σου. Νν γνων τι σωσε Κριος τν χριστν ατο· πακοσεται ατο ξ ορανο γου ατο· ν δυναστεαις σωτηρα τς δεξις ατο. Οτοι ν ρμασι κα οτοι ν πποις, μες δ ν νματι Κυρου Θεο μν μεγαλυνθησμεθα. Ατο συνεποδσθησαν κα πεσαν, μες δ νστημεν κα νωρθθημεν. Κριε, σσον τν βασιλα, κα πκουσον μν, ν ν μρ πικαλεσμεθ σε.

ΨΑΛΜΟΣ 20

Κύριε, ν τ δυνμει σου εφρανθσεται βασιλες κα π τ σωτηρίῳ σου γαλλισεται σφδρα. Τν πιθυμαν τς καρδας ατο δωκας ατ κα τν θλησιν τν χειλων ατο οκ στρησας ατν. τι προφθασας ατν ν ελογαις χρησττητος, θηκας π τν κεφαλν ατο στφανον κ λθου τιμου. Ζων τσατ σε, κα δωκας ατ, μακρτητα μερν ες αἰῶνα αἰῶνος. Μεγλη δξα ατο ν τ σωτηρίῳ σου, δξαν κα μεγαλοπρπειαν πιθσεις π᾿ ατν· τι δσεις ατ ελογαν ες αἰῶνα αἰῶνος, εφρανες ατν ν χαρ μετ το προσπου σου. τι βασιλες λπζει π Κριον κα ν τ λει το ψστου ο μ σαλευθ. Ερεθεη χερ σου πσι τος χθρος σου, δεξι σου εροι πντας τος μισοντς σε. Θσεις ατος ες κλβανον πυρς ες καιρν το προσπου σου· Κριος ν ργ ατο συνταρξει ατος, κα καταφγεται ατος πρ. Τν καρπν ατν π τς γς πολες κα τ σπρμα ατν π υἱῶν νθρπων, τι κλιναν ες σ κακ, διελογσαντο βουλς, ας ο μ δνωνται στναι. τι θσεις ατος ντον· ν τος περιλοποις σου τοιμσεις τ πρσωπον ατν. ψθητι, Κριε, ν τ δυνμει σου· σομεν κα ψαλομεν τς δυναστεας σου.

Ruhani:

Yücedir Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

Topluluk: Amin

Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

Okuyucu: Αmin. Ya Rab acıma eyle. (12 kere)

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

20/19

Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt versin, Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun! Yardım göndersin sana Kutsal Yer’den, Siyon’dan destek versin. Bütün tahıl sunularını anımsasın, Yakmalık sunularını kabul etsin! Gönlünce versin sana, Bütün tasarılarını gerçekleştirsin! O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız, Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz. RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin. Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor, Sağ elinin kurtarıcı gücüyle Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor. Bazıları savaş arabalarına, Bazıları atlarına güvenir, Bizse Tanrımız RAB’be güveniriz. Onlar çöküyor, düşüyorlar; Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz. Ya RAB, kralı kurtar! Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

21 (20)

Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle! Gönlünün istediğini verdin, Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. Onu güzel armağanlarla karşıladın, Başına saf altından taç koydun. Senden yaşam istedi, verdin ona: Uzun, sonsuz bir ömür. Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, Onu görkem ve büyüklükle donattın. Üzerine sürekli bereket yağdırdın, Varlığınla onu sevince boğdun. Çünkü kral RAB’be güvenir, Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. Elin bütün düşmanlarına erişecek, Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak. Öfkelendiğin an, ya RAB, Kızgın fırına döndüreceksin onları; Gazapla yutacak, Ateşle tüketeceksin. Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden,

Soylarını insanlar arasından. Düzenler kursalar sana, Aldatmaya çalışsalar, Yine de başarılı olamazlar. Çünkü sırtlarını döndüreceksin, Yayını yüzlerine doğru gerince. Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle! Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

γιος Θες, γιος σχυρς, γιος θνατος, λησον μς. (γ’)

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Παναγα Τρις, λησον μς. Κριε, λσθητι τας μαρταις μν. Δσποτα, συγχρησον τς νομας μν. γιε, πσκεψαι κα ασαι τς σθενεας μν, νεκεν του νματς σου.

Κριε λησον (γ’)

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Πτερ μν, ν τος ορανος, γιασθτω τ νομ σου, λθτω βασιλεα σου, γενηθτω τ θλημ σου ς ν οραν κα π τς γς. Τν ρτον μν τν πιοσιον δς μν σμερον κα φες μν τ φειλματα μν, ς κα μες φεμεν τος φειλταις μν, κα μ εσενγκς μς ες πειρασμν, λλ ῥῦσαι μς π το πονηρο.

ΙΕΡΕΥΣ τι σο στν βασιλεα…   

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Σσον, Κριε, τν λαν σου, κα ελγησον τν κληρονομαν σου, νκας τος βασιλεσι, κατ βαρβρων δωρομενος, κα τ σν φυλττων, δι το Σταυρο σου πολτευμα.

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι,

ψωθες ν τ Σταυρ κουσως, τ πωνμω σου καιν πολιτεα, τος οκτιρμος σου δρησαι, Χριστ Θες, εφρανον ν τ δυνμει σου, τος πιστος βασιλες μν, νκας χορηγν ατος, κατ τν πολεμων, τν συμμαχαν χοιεν τν σν, πλον ερνης, ἀήττητον τρπαιον.

Κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

Προστασα φοβερ κα κατασχυντε, μ παρδης, γαθ, τς κεσας μν, πανμνητε Θεοτκε, στριξον ρθοδξων πολιτεαν, σζε ος κλευσας βασιλεειν, κα χοργει ατος ορανθεν τν νκην, διτι τεκες τν Θεν, μνη ελογημνη.

ΙΕΡΕΥΣ: λησον μς Θες

ΧΟΡΟΣ: Κριε, λησον (γ‘). κα μετά πό κάθε ατηση.

τι δεμεθα πρ τν εσεβν κα ρθοδξων Χριστιανν.

τι δεμεθα πρ το πατρς κα ρχιεπισκπου μν

τι λεμων κα φιλνθρωπος Θες πρχεις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μν. ν νματι Κυρου, ελγησον, Πτερ.

ΙΕΡΕΥΣ

Δξα τ γίᾳ κα μοουσίῳ, κα ζωοποι κα διαιρτ Τριδι, πντοτε, νν, κα ε, κα ες τος αἰῶνας τν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: μν.

ΞΑΨΑΛΜΟΣξ

Δξα ν ψστοις Θε, κα π γς ερνη, ν νθρποις εδοκα. (κ γ‘)

Κριε, τ χελη μου νοξεις, κα τ στμα μου ναγγελε τν ανεσν σου. (δς)

ΨΑΛΜΟΣ 3

Κριε τ πληθνθησαν ο θλβοντς με; πολλο πανστανται π᾿ μ· πολλο λγουσι τ ψυχ μου· οκ στι σωτηρα ατ ν τ Θε ατο. Σ δ, Κριε, ντιλπτωρ μου ε, δξα μου κα ψν τν κεφαλν μου. Φων μου πρς Κριον κκραξα, κα πκουσ μου ξ ρους γου ατο. γ κοιμθην κα πνωσα· ξηγρθην, τι Κριος ντιλψετα μου. Ο φοβηθσομαι π μυριδων λαο τν κκλ συνεπιτιθεμνων μοι. νστα, Κριε, σσν με, Θες μου, τι σ πταξας πντας τος χθρανοντς μοι ματαως, δντας μαρτωλν συντριψας. Το Κυρου σωτηρα, κα π τν λαν σου ελογα σου. γ κοιμθην κα πνωσα ξηγρθην τι κριος ντιλμψετα μου.

ΨΑΛΜΟΣ 37

Κριε, μ τ θυμ σου λγξς με, μηδ τ ργ σου παιδεσς με. τι τ βλη σου νεπγησν μοι, κα πεστριξας π᾿ μ τν χερ σου· οκ στιν ασις ν τ σαρκ μου π προσπου τς ργς σου, οκ στιν ερνη ν τος στοις μου π προσπου τν μαρτιν μου. τι α νομαι μου περραν τν κεφαλν μου, σε φορτον βαρ βαρνθησαν π᾿ μ. Προσζεσαν κα σπησαν ο μλωπς μου π προσπου τς φροσνης μου· ταλαιπρησα κα κατεκμφθην ως τλους, λην τν μραν σκυθρωπζων πορευμην. τι α ψαι μου πλσθησαν μπαιγμτων, κα οκ στιν ασις ν τ σαρκ μου· κακθην κα ταπεινθην ως σφδρα, ρυμην π στεναγμο τς καρδας μου. Κριε, ναντον σου πσα πιθυμα μου, κα στεναγμς μου π σο οκ πεκρβη. καρδα μου ταρχθη, γκατλιπ με σχς μου, κα τ φς τν φθαλμν μου, κα ατ οκ στι μετ᾿ μο. Ο φλοι μου κα ο πλησον μου ξ ναντας μου γγισαν κα στησαν, κα ο γγιστ μου π μακρθεν στησαν· κα ξεβιζοντο ο ζητοντες τν ψυχν μου, κα ο ζητοντες τ κακ μοι λλησαν ματαιτητας, κα δολιτητας λην τν μραν μελτησαν. γ δ σε κωφς οκ κουον κα σε λαλος οκ νογων τ στμα ατο· κα γενμην σε νθρωπος οκ κοων κα οκ χων ν τ στματι ατο λεγμος. τι π σο, Κριε, λπισα· σ εκακοσ, Κριε Θες μου. τι επα· μποτε πιχαρσ μοι ο χθρο μου· κα ν τ σαλευθναι πδας μου π᾿ μ μεγαλοῤῥημνησαν. τι γ ες μστιγας τοιμος, κα λγηδν μου νπιν μο στι διαπαντς. τι τν νομαν μου γ ναγγελ κα μεριμνσω πρ τς μαρτας μου. Ο δ χθρο μου ζσι κα κεκραταωνται πρ μ, κα πληθνθησαν ο μισοντς με δκως· ο νταποδιδντες μοι κακ ντ γαθν νδιβαλλν με, πε κατεδωκον γαθωσνην. Μ γκαταλπς με, Κριε· Θες μου, μ ποστς π᾿ μο· πρσχες ες τν βοθειν μου, Κριε τς σωτηρας μου. M γκαταλπης μ κριε Θες μου μ ποστς πμο Πρσχες ες τν βοθειν μου κριε τς σωτηρας μου

ΨΑΛΜΟΣ 62

Θες Θες μου, πρς σ ρθρζω· δψησ σε ψυχ μου, ποσαπλς σοι σρξ μου ν γ ρμ κα βτ κα νδρ. Οτως ν τ γίῳ φθην σοι το δεν τν δναμν σου κα τν δξαν σου. τι κρεσσον τ λες σου πρ ζως· τ χελη μου παινσουσ σε. Οτως ελογσω σε ν τ ζω μου κα ν τ νματ σου ρ τς χερς μου. ς κ στατος κα πιτητος μπλησθεη ψυχ μου, κα χελη γαλλισεως ανσει τ στμα μου. Ε μνημνευν σου π τς στρωμνς μου, ν τος ρθροις μελτων ες σ· τι γενθης βοηθς μου, κα ν τ σκπ τν πτεργων σου γαλλισομαι. κολλθη ψυχ μου πσω σου, μο δ ντελβετο δεξι σου. Ατο δ ες μτην ζτησαν τν ψυχν μου, εσελεσονται ες τ καττατα τς γς· παραδοθσονται ες χερας ομφαας, μερδες λωπκων σονται. δ βασιλες εφρανθσεται π τ Θε, παινεθσεται πς μνων ν ατ, τι νεφργη στμα λαλοντων δικα.

ν τος ρθροις μελτων ες σ τι γενθης βοηθς μου κα ν τ σκπη τν πτεργων σου γαλλισομαι.

κολλθη ψυχ μου πσω σου, μο ντελβετο δεξι σου.

ΔξαΚα νν

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα, Δξα σο Θες. (γ’) Κριε, λησον. (γ’)  

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

ΨΑΛΜΟΣ 87

Κριε Θες τς σωτηρας μου, μρας κκραξα κα ν νυκτ ναντον σου· εσελθτω νπιν σου προσευχ μου, κλνον τ ος σου ες τν δησν μου. τι πλσθη κακν ψυχ μου, κα ζω μου τ δ γγισε· προσελογσθην μετ τν καταβαινντων ες λκκον, γενθην σε νθρωπος βοθητος ν νεκρος λεθερος, σε τραυμαται καθεδοντες ν τφ, ν οκ μνσθης τι κα ατο κ τς χειρς σου πσθησαν. θεντ με ν λκκ κατωττ, ν σκοτεινος κα ν σκι θαντου. π᾿ μ πεστηρχθη θυμς σου, κα πντας τος μετεωρισμος σου πγαγες π᾿ μ. μκρυνας τος γνωστος μου π᾿ μο, θεντ με βδλυγμα αυτος, παρεδθην κα οκ ξεπορευμην. Ο φθαλμο μου σθνησαν π πτωχεας· κκραξα πρς σ, Κριε, λην τν μραν, διεπτασα πρς σ τς χερς μου· μ τος νεκρος ποισεις θαυμσια; ατρο ναστσουσι, κα ξομολογσοντα σοι; Μ διηγσετα τις ν τ τφ τ λες σου κα τν λθειν σου ν τ πωλείᾳ; Μ γνωσθσεται ν τ σκτει τ θαυμσι σου κα δικαιοσνη σου ν γ πιλελησμν; Κγ πρς σ, Κριε, κκραξα, κα τ πρω προσευχ μου προφθσει σε. νατ, Κριε, πωθ τν ψυχν μου, ποστρφεις τ πρσωπν σου π᾿ μο; Πτωχς εμι γ κα ν κποις κ νετητς μου, ψωθες δ ταπεινθην κα ξηπορθην. π᾿ μ διλθον α ργα σου, ο φοβερισμο σου ξετραξν με, κκλωσν με σε δωρ λην τν μραν, περισχον με μα. μκρυνας π᾿ μο φλον κα πλησον κα τος γνωστος μου π ταλαιπωρας.

Κριε Θες τς σωτηρας μου μρας κκραξα κα ν νυκτ ναντον σου

Εσελθτω νπιν σου προσευχ μου κλνον τ ος σου ες τν δησν μου

ΨΑΛΜΟΣ 102

Ελγει ψυχ μου, τν Κριον κα, πντα τ ντς μου, τ νομα τ γιον ατο· ελγει, ψυχ μου, τν Κριον κα μ πιλανθνου πσας τς νταποδσεις ατο· τν ειλατεοντα πσας τς νομας σου, τν ἰώμενον πσας τς νσους σου· τν λυτρομενον κ φθορς τν ζων σου, τν στεφανοντ σε ν λει κα οκτιρμος· τν μπιπλντα ν γαθος τν πιθυμαν σου, νακαινισθσεται ς ετο νετης σου. Ποιν λεημοσνας Κριος κα κρμα πσι τος δικουμνοις. γνρισε τς δος ατο τ Μωυσ, τος υος σραλ τ θελματα ατο. Οκτρμων κα λεμων Κριος, μακρθυμος κα πολυλεος· οκ ες τλος ργισθσεται, οδ ες τν αἰῶνα μηνιε· ο κατ τς νομας μν ποησεν μν, οδ κατ τς μαρτας μν νταπδωκεν μν, τι κατ τ ψος το ορανο π τς γς κραταωσε Κριος τ λεος ατο π τος φοβουμνους ατν· καθσον πχουσιν νατολα π δυσμν, μκρυνεν φ᾿ μν τς νομας μν. Καθς οκτερει πατρ υος, κτερησε Κριος τος φοβουμνους ατν, τι ατς γνω τ πλσμα μν, μνσθη τι χος σμεν. νθρωπος, σε χρτος α μραι ατο· σε νθος το γρο, οτως ξανθσει· τι πνεμα διλθεν ν ατ, κα οχ πρξει κα οκ πιγνσεται τι τν τπον ατο. Τ δ λεος το Κυρου π το αἰῶνος κα ως το αἰῶνος π τος φοβουμνους ατν, κα δικαιοσνη ατο π υος υἱῶν τος φυλσσουσι τν διαθκην ατο κα μεμνημνοις τν ντολν ατο το ποισαι ατς. Κριος ν τ οραν τομασε τν θρνον ατο, κα βασιλεα ατο πντων δεσπζει. Ελογετε τν Κριον, πντες ο γγελοι ατο, δυνατο σχϊ ποιοντες τν λγον ατο το κοσαι τς φωνς τν λγων ατο. Ελογετε τν Κριον, πσαι α δυνμεις ατο, λειτουργο ατο ποιοντες τ θλημα ατο· ελογετε τν Κριον, πντα τ ργα ατο, ν παντ τπ τς δεσποτεας ατο· ελγει, ψυχ μου, τν Κριον.

ν παντ τπω τς δεσποτεας ατο ελγει ψυχ μου τν κριον.

ΨΑΛΜΟΣ 142

Κριε, εσκουσον τς προσευχς μου, ντισαι τν δησν μου ν τ ληθείᾳ σου, εσκουσν μου ν τ δικαιοσν σου· κα μ εσλθς ες κρσιν μετ το δολου σου, τι ο δικαιωθσεται νπιν σου πς ζν. τι κατεδωξεν χθρς τν ψυχν μου, ταπενωσεν ες γν τν ζων μου, κθισ με ν σκοτεινος ς νεκρος αἰῶνος· κα κηδασεν π᾿ μ τ πνεμ μου, ν μο ταρχθη καρδα μου. μνσθην μερν ρχαων, μελτησα ν πσι τος ργοις σου, ν ποιμασι τν χειρν σου μελτων. Διεπτασα πρς σ τς χερς μου, ψυχ μου ς γ νυδρς σοι. Ταχ εσκουσν μου, Κριε, ξλιπε τ πνεμ μου· μ ποστρψς τ πρσωπν σου π᾿ μο, κα μοιωθσομαι τος καταβανουσιν ες λκκον. κουστν ποησν μοι τ πρω τ λες σου, τι π σο λπισα· γνρισν μοι, Κριε, δν, ν πορεσομαι, τι πρς σ ρα τν ψυχν μου· ξελο με κ τν χθρν μου, Κριε, τι πρς σ κατφυγον. Δδαξν με το ποιεν τ θλημ σου, τι σ ε Θες μου· τ πνεμ σου τ γαθν δηγσει με ν γ εθείᾳ. νεκεν το νματς σου, Κριε, ζσεις με, ν τ δικαιοσν σου ξξεις κ θλψεως τν ψυχν μου· κα ν τ λει σου ξολοθρεσεις τος χθρος μου κα πολες πντας τος θλβοντας τν ψυχν μου, τι γ δολς σο εμι.

πκουσν μου ν τ δικαιοσνη σου κα μ εσλθης ες κρσιν μετ το δολου σου. (2)

Τ πνεμ σου τ γαθν δηγσει μ ν γ εθεῖᾳ.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

OKUYUCU:

Halkını kurtar, ey Rab ve düşmanlarına karşı onlara zafer vererek mirasını kutlu kıl; ve Çarmıhın aracılığıyla Sen koru Sana bağlı olan ulusları.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Kendi iradenle Çarmıh üzerinde yükseltilmiş olan Sen, ey Mesih Tanrımız, şimdi Senin adını taşıyan yeni uluslar topluluğuna şefkatini bağışla. Kendi kudretinle onların düşmanlarına karşı zafer kazanmalarını sağlayıp dindar yöneticilerimizi mutlu et. Senin esenlik silahına, o yenilmez ganimetine birlik içinde sahip olsunlar.

Şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Amin.

Ey heybetli ve mahçup etmez koruyucu, ey Tanrı’nın iyi ve tüm övgüye layık Annesi, dualarımızı hor görme: Ortodoks halka güç ver: bizi yönetme görevi verdiğin kişileri kurtar ve onlara gökten zafer ver: çünkü sen Tanrı’ya vücut verdin, gerçekten tek kutsanmış olan.

RUHANI: Bize merhamet eyle, ey Tanrı…

TOPLULUK: Amin. Merhamet eyle ya Rab (ve her dilekten sonra)

Yine tüm dindar Ortodoks Hristiyanlar için dua edelim.

Yine Piskoposumuz…

Çünkü Sen merhametli ve insanlığı seven Tanrısın….

TOPLULUK: Rabbin adıyla kutsa, ey baba.

RUHANI:

Kutsal, özdeş, yaşam veren ve bölünmez Üçleme’ye yücelik olsun; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar. Amin.

OKUYUCU: Amin.

ALTI MEZMUR

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. (3 kez)

Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. (2 kez)

3. Mezmur

Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı, Hele bana karşı ayaklananlar!   Birçoğu benim için: “Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor. Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin. RAB’be seslenirim, Yanıt verir bana kutsal dağından. Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana. Korkum yok Çevremi saran binlerce düşmandan. Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni! Vur bütün düşmanlarımın çenesine, Kır kötülerin dişlerini. Kurtuluş RAB’dedir, Halkının üzerinde olsun bereketin! Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

38/37

Ya RAB, öfkelenip azarlama beni, Gazapla yola getirme! Okların içime saplandı, Elin üzerime indi. Öfken yüzünden sağlığım bozuldu, Günahım yüzünden rahatım kaçtı. Çünkü suçlarım başımdan aştı, Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı. Akılsızlığım yüzünden Yaralarım iğrenç, irinli. Eğildim, iki büklüm oldum, Gün boyu yaslı dolaşıyorum. Çünkü belim ateş içinde, Sağlığım bozuk. Tükendim, ezildim alabildiğine, İnliyorum yüreğimin acısından. Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin, İniltilerim senden gizli değil. Yüreğim çarpıyor, gücüm tükeniyor, Gözlerimin feri bile söndü. Eşim dostum kaçar oldu derdimden, Yakınlarım uzak duruyor benden. Canıma susayanlar bana tuzak kuruyor, Zararımı isteyenler kuyumu kazıyor, Gün boyu hileler düşünüyorlar. Ama ben bir sağır gibi duymuyorum, Bir dilsiz gibi ağzımı açmıyorum; Duymaz, Ağzında yanıt bulunmaz bir adama döndüm. Umudum sende, ya RAB, Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim! Çünkü dua ediyorum: “Halime sevinmesinler, Ayağım kayınca böbürlenmesinler!” Düşmek üzereyim, Acım hep içimde. Suçumu itiraf ediyorum, Günahım yüzünden kaygılanıyorum. Ama düşmanlarım güçlü ve dinç, Yok yere benden nefret edenler çok. İyiliğe karşı kötülük yapanlar bana karşı çıkar, İyiliğin peşinde olduğum için. Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma! Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim! Beni terk etme, ya RAB! Ey Tanrım, benden uzak durma! Yardımıma koş, Ya Rab, kurtuluşum benim!

62/63

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, Seni çok özlüyorum, Canım sana susamış, Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, Bütün varlığımla seni arıyorum. Kutsal Yer’de baktım sana, Gücünü, görkemini görmek için.     Senin sevgin yaşamdan iyidir, Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. Ömrümce sana övgüler sunacağım, Senin adınla ellerimi kaldıracağım. Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana, Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. Yatağıma uzanınca seni anarım, Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur. Ama canımı almak isteyenler, Yerin dibine girecek, Kılıcın ağzına atılacak, Çakallara yem olacak. Kralsa Tanrı’da sevinç bulacak. Tanrı’nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek, Yalancıların ağzıysa kapanacak.

 Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur.

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aleluya, aleluya, aleluya, Yücelik senindir ey Tanrιmιz, yücelik senindir. Ya Rab Merhamet Eyle (3 kere)

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

87/88

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum. Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma.     Çünkü sıkıntıya doydum, Canım ölüler diyarına yaklaştı. Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum, Tükenmiş gibiyim; Ölüler arasına atılmış, Artık anımsamadığın, İlginden yoksun, Mezarda yatan cesetler gibiyim. Beni çukurun dibine, Karanlıklara, derinliklere attın. Öfken üzerime çöktü, Dalga dalga kızgınlığınla beni ezdin. Yakınlarımı benden uzaklaştırdın, İğrenç kıldın beni gözlerinde. Kapalı kaldım, çıkamıyorum. Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor, Her gün sana yakarıyorum, ya RAB, Ellerimi sana açıyorum. Harikalarını ölülere mi göstereceksin? Ölüler mi kalkıp seni övecek? Sevgin mezarda, Sadakatin yıkım diyarında duyurulur mu? Karanlıklarda harikaların, Unutulmuşluk diyarında doğruluğun bilinir mi? Ama ben, ya RAB, yardıma çağırıyorum seni, Sabah duam sana varıyor. Niçin beni reddediyorsun, ya RAB, Neden yüzünü benden gizliyorsun? Düşkünüm, gençliğimden beri ölümle burun burunayım, Dehşetlerinin altında tükendim. Şiddetli gazabın üzerimden geçti, Saçtığın dehşet beni yedi bitirdi. Bütün gün su gibi kuşattılar beni, Çevremi tümüyle sardılar. Eşi dostu benden uzaklaştırdın, Tek dostum karanlık kaldı.  

Ya RAB, beni kurtaran Tanrı, Gece gündüz sana yakarıyorum.

Duam sana erişsin, Kulak ver yakarışıma.

102/103

RAB’be övgüler sun, ey gönlüm! O’nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım! RAB’be övgüler sun, ey canım! İyiliklerinin hiçbirini unutma! Bütün suçlarını bağışlayan, Bütün hastalıklarını iyileştiren, Canını çukurdan fidyeyle kurtaran, Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren, Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O’dur, Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. RAB bütün düşkünlere Hak ve adalet sağlar. Kendi yöntemlerini Musa’ya, İşlerini İsrailoğulları’na açıkladı. RAB sevecen ve lütfedendir, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir. Sürekli suçlamaz, Öfkesini sonsuza dek sürdürmez. Bize günahlarımıza göre davranmaz, Suçlarımızın karşılığını vermez. Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse, Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür. Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı. Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa, RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır. Çünkü mayamızı bilir, Toprak olduğumuzu anımsar. İnsana gelince, ota benzer ömrü, Kır çiçeği gibi serpilir; Rüzgar üzerine esince yok olur gider, Bulunduğu yer onu tanımaz. Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever, Antlaşmasına uyan Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır. RAB tahtını göklere kurmuştur, O’nun egemenliği her yeri kapsar. RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun melekleri, O’nun sözünü dinleyen, Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri! RAB’be övgüler sunun, ey sizler, O’nun bütün göksel orduları, İsteğini yerine getiren kulları! RAB’be övgüler sunun, Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

 

Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!

MEZMUR 142/143

Duamı işit, ya RAB, Yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana! Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, Ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, Beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, Yüreğim perişan. Geçmiş günleri anıyor, Bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, Ellerinin işine bakıp dalıyorum. Ellerimi sana açıyorum, Canım kurak toprak gibi sana susamış. Çabuk yanıt ver bana, ya RAB, Tükeniyorum. Çevirme benden yüzünü, Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, Çünkü sana güveniyorum; Bana gideceğim yolu bildir, Çünkü duam sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, Çünkü Tanrım’sın benim. Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin! Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana, Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. Sevginden ötürü, Öldür düşmanlarımı, Yok et bütün hasımlarımı, Çünkü senin kulunum ben.  Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

Kulunla yargıya girme, Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.(2)

Senin iyi Ruhun, Düz yolda bana öncülük etsin!

Δόξα Πατρ κα Υἱῷ κα γί Πνεύματι, κα νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων, μήν.

λληλοϊα, λληλοϊα, λληλοϊα. Δξα σο Θες (κ γ‘). λπς μν, Κριε, δξα σο.

Peder Oğul ve Kutsal Ruha şan olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Aleluya, aleluya, aleluya, Yücelik senindir ey Tanrımız (3)

Umudumuz RAB, yűcelik senindir.

ΙΕΡΕΥΣ

ν ερν το Κυρου δεηθμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε λέησον. [κα μετ πό κάθε ατηση]

πρ τς νωθεν ερνης…

πρ τς ερνης το σμπαντος κσμου…

 πρ το γου οκου τοτου

πρ το πατρός κα ρχιεπισκπου μν (δενος)…

πρ τς Αγίας και Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστει οικούντων εν αυταίς του Κυρίου δεηθώμεν,

πρ εκρασας ἀέρων…

πρ πλεντων, δοιποροντων…

πρ το υσθναι μς…

ντιλαβο, σσον, λησον…

Τς Παναγας, χρντου…

ΧΟΡΟΣ: Σο Κριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι πρπει σοι, πσα δξα…

XΟΡΟΣ:  μν.  

RUHANİ
Barışla Rabbimize yalvaralım.

TOPLULUK (her duadan sonra tekrarlanιr)
Ya Rab merhamet eyle.

Semavi barιş ve ruhlarιmιzιn kurtuluşu için Rabbimize dua edelim.

Bütün dünyada barış, Allah’ın kutsal kiliselerinin sarsılmaz varlığı ve bütün insanların birliği için Rab’bimize yalvaralım.

Bu kutsal ev için ve buraya iman, saygı ve Allah korkusu ile girenler için Rab’bimize yalvaralım.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) aziz pederler… Mesih’in dyakosları, tüm ruhban sınıfı ve cemaat için Rab’bimize yalvaralım.

Μesih’in Kusal ve Βűyűk Kilisesi için, bu şehir için ve diğer şehir ve űlkeler için ve buralarda yaşayan műminler için Rabbimize dua edelim.

Havaların ılımlı geçmesi, toprağın bereketli ürün vermesi ve barışlı zamanlar için Rab’bimize yalvaralım.

Denizde, karada yolculuk edenler, hastalar, acı çekenler, esirler ve bunların kurtuluşu için Rab’bimize yalvaralım.

Her türlü sıkıntı,öfke, tehlike ve zor durumlardan kurtulmamız için Rab’bimize yalvaralım.

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim.

TOPLULUK: Sana Ya Rab.

RUHANI: Çünkű her yücelik, saygı ve tapınma sana yaraşır. Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

TOPLULUK: Amin.

χον πλ. δ

κατχον. λγοντες πρτερον να κ τν φεξς Στχων. 

Στχ. α‘. κ νυκτς ρθρζει τ πνεμ μου πρς σ, Θες, διτι φς τ προστγματ σου π τς γς.

λληλοϊα. (κ γ‘)

Στχ. β‘. Δικαιοσνην μθετε, ο νοικοντες π τς γς.

λληλοϊα. (κ γ‘)

Στχ. γ‘. Ζλος λψεται λαν παδευτον, κα νν πρ τος πεναντους δεται.

λληλοϊα. (κ γ‘)

Στχ. δ‘. Πρσθες ατος κακ, Κριε, πρσθες ατος κακ, τος νδξοις τς γς.

λληλοϊα. (κ γ‘)

Geceleri canım sana susar,Evet, içimde ruhum seni özler;

Çünkü senin ilkelerin yeryüzünde ιşιktιr,

Aleluya (3)

Yeryűzunde oturanlar doğruluğu öğrenin.

Aleluya(3)

Halkın için gösterdiğin gayreti görüp utansınlar.

Evet, düşmanların için yaktığın ateş onları yiyip bitirecek.

Aleluya(3)

Ιερεύς, ψάλλοντας τό τροπάριον «δο Νυμφος» ξέρχεται το γίου Βήματος διά τς βορείας πύλης, κρατν τήν εκόνα το Νυμφίου κα λιτανεύων ταύτην ντός το ναο, προπορευομένων λαμπαδούχων, ξαπτερύγων, κα ετα το Διακόνου θυμιντος. λθών ες τό μέσον το ναο, που πάρχει δισκέλιον (ναλόγιον) ητρεπισμένον κα περιελθών τοτο τρίς. Ετα ποθέτει πί τό ναλόγιον τήν εκόνα κα θυμιά σταυροειδς. Μετά κάνει τρίς μεγάλες μετάνοιες κα σπάζεται τήν εκόνα. κολουθε κα λαός.

Ήχος πλ. δ’

χος πλ. δ’

δο Νυμφος ρχεται ν τ μσ τς νυκτς, κα μακριος δολος, ν ερσει γρηγοροντα, νξιος δ πλιν, ν ερσει αθυμοντα. Βλπε ον ψυχ μου, μ τ πνω κατενεχθς, να μ τ θαντω παραδοθς, κα τς βασιλεας ξω κλεισθς, λλ ννηψον κρζουσα. γιος, γιος, γιος ε Θες μν, προστασίαις τν σωμάτων σσον μς.  (εκ τρίτου)

Ες τό τέλος το α΄ λέγομεν «προστασίαις τν σωμάτων σσον μς. »

Ες τό τέλος το β΄ «πρεσβείαις το γίου (το Ναο) σσον μς.»

Ες τό τέλος το γ΄ «δι τς Θεοτκου λησον μς.»

Işte güvey, gecenin yarısında geliyor

geldiğinde uyanιk bulacağı hizmetkara ne mutlu

benzer şekilde layık değildir aldırış etmez bulacağı.

Öyleyse dikkatli o ey  ruhum,  uyku sana galip gelmesin,

ölűme de teslim edilmeyesin ve Krallιğın dışında bırakılmayasın.

Uyandır kendini  ve şöyle haykır:

Kutsal, Kutsal,Kutsalsιn Sen Tanrιmιz

Tanrι-doğuran’nιn aracιlιğιyla bize merhamet eyle.

ΙΕΡΕΥΣ

τι κα τι, ν ερήν το Κυρίου δεηθμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κριε, λησον. [κα μετά πό κάθε ατηση]

ντιλαβο, σσον, λέησον κα διαφύλαξον μς, Θεός, τ Σ χάριτι.

Τς Παναγίας, χράντου, περευλογημένης, νδόξου, Δεσποίνης μν, Θεοτόκου κα ειπαρθένου Μαρίας [περαγία Θεοτόκε σσον μς], μετ πάντων τν γίων μνημονεύσαντες, αυτος κα λλήλους, κα πσαν τν ζων μν Χριστ τ Θε παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοί, Κύριε.

ΙΕΡΕΥΣ

τι Σν τ κράτος, κα Σο στιν βασιλεία, κα δύναμις κα δόξα, το Πατρς κα το Υο κα το γίου Πνεύματος, νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων.

ΧΟΡΟΣ: Αμήν. .

Κθισμα  χος δ’

ψωθες ν τ Σταυρ

Τν Νυμφον δελφο γαπσωμεν, τς λαμπδας αυτν ετρεπσωμεν, ν ρετας κλμποντες κα πστει ρθ, να ς α φρνιμοι, το Κυρου παρθνοι, τοιμοι εσλθωμεν, σν ατ ες τος γμους, γρ Νυμφος δρον ς Θες, πσι παρχει τν φθαρτον στφανον.

Κθισμα  χος δ’

Κατεπλγη ωσφ

Βουλευτριον Σωτρ, παρανομας κατ σο, ερες κα Γραμματες, φθνω θροσαντες δεινς, ες προδοσαν κνησαν τν οδαν, θεν ναιδς, ξεπορεετο, λλει κατ σο, τος παρανμοις λαος. Τ μο φησ παρχετε, καγ μν ατν παραδσω ες χερας μν; Τς κατακρσεως τοτου ῥύσαι, Κριε τς ψυχς μν.

Κθισμα  χος πλ. δ’

Τν σοφαν κα Λγον

οδας τ γνμη φιλαργυρε, κατ το Διδασκλου δυσμενς, κινεται βουλεεται, μελετ τν παρδοσιν, το φωτς κππτει, τ σκτος δεχμενος, συμφωνε τν πρσιν, πωλε τν τμητον, θεν κα γχνην, μοιβν ν πρ δρα, ερσκει θλιος, κα πδυνον θνατον. Τς ατο μς λτρωσαι, μερδος Χριστ Θες, τν πταισμτων φεσιν δωρομενος, τος ορτζουσι πθω, τ χραντον Πθος σου. (δίς)

RUHANI:

Tekrar ve tekrar Rab’ba yalvaralιm.

ΤΟPLULUK: Ya Rab merhamet eyle. (her dilekten sonra)

Ya Rab, inayetinle bizi destekle, kurtar, merhamet eyle ve koru.

En kutsal, tertemiz, çok kutlu, şanlı Efendimiz Tanrıdoğuran ve ebediyen bakire Meryem ile bütün azizleri anımsayarak, kendimizi, birbirimizi ve bütün yaşamımızı Mesih Tanrımıza emanet edelim

TOPLULUK: Sana, Ya Rab

RUHANI:

Çűnkű görkem, krallιk, gűç ve şeref Senindir, Baba’nın ve Oğul’un ve Kutsal Ruh’un ve şimdi ve her zaman ve ebedlerin ebedine değin.

TOPLULUK: Amin.

Kathisma 4.ton

Gűveyi sevelim, kardeşler. Kandillerimizi erdem ve gerçek imanla yanar tutalιm, öyle ki Rab’bin bilge erdenleri gibi, bizler de gűveyle birlikte O’nun dűğűn şölenine girmeye hazιr olabilelim. Çűnkű gűvey, Tanrι olarak, herkese çűrűmezlik tacι bağιşlιyor.

Kathisma 4.ton

Kâhinler ve yazıcılar kıskançlıkla sana karşı toplantı yaptılar, ey Kurtarıcı, Yahuda’yı ihaneye teşvik eden bir toplantı. Utanmadan çıkıp senin aleyhinde konuştu, suç işleyen bir halka: “O’nu elinize teslim edersem bana ne verirsiniz?” diyerek. Onun mahkûmiyetinden ruhlarımızı koru, ey RAB!

Kathisma 4.ton

Yahuda, aklına uyup parayı seviyor, inançsız olan, efendiye karşı harekete geçiyor. Ihaneti isteyip planlıyor. Karanlığı kabul ederek, ışıktan ayrı düşüyor. Fiyata razı olup paha biçilmez olanı satıyor. Sefil Yahuda, bu eyleminin karşılığında asılmayı ve korkunç bir ölümü kazanıyor. Senin lekesiz acılarını sevgi ile kutlayanlara günahların affını bağışlayarak, bizleri Yahuda’nın payına düşenden kurtar, Mesih Tanrı.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:

Κ α πρ του καταξιωθναι μς της κροσεως του γου Εαγγελου, Κριον τν Θεν μν κετεσωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κριε, λησον (γ‘).

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Σοφα. ρθο, κοσωμεν το γου Εαγγελου.

ΙΕΡΕΥΣ: Ερνη πσι.

ΧΟΡΟΣ: Κα τ Πνεματ σου.

ΙΕΡΕΥΣ

κ το κατ Ματθαον γου Εαγγελου το νάγνωσμα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ: Δξα σο, Κριε, δξα σο.

Κα ερες ναγινώσκει τό Εαγγλιον το ρθρου

Κεφ. 22: 15-46, 23: 1-39

Τ καιρ κείν, συμβολιον λαβον ο Φαρισαοι κατ το ᾿Ιησο, πως ατν παγιδεσωσιν ν λγ. Κα ποστλλουσιν ατ τος μαθητς ατν μετ τν Ηρδιανν, λγοντες· Διδσκαλε, οδαμεν τι ληθς ε, κα τν δν το Θεο ν ληθείᾳ διδσκεις, κα ο μλει σοι περ οδενς· ο γρ βλπεις ες πρσωπον νθρπων· επ ον μν, τ σοι δοκε; ξεστι δοναι κνσον Κασαρι, ο; Γνος δ ᾿Ιησος τν πονηραν ατν, επε· Τ με πειρζετε, ποκριτα; πιδεξατ μοι τ νμισμα το κνσου. Ο δ προσνεγκαν ατ δηνριον. Κα λγει ατος· Τνος εκν ατη, κα πιγραφ; Λγουσιν ατ· Κασαρος. Ττε λγει ατος· πδοτε ον τ Κασαρος, Κασαρι κα τ το Θεο τ Θε. Κα κοσαντες, θαμασαν· κα φντες ατν, πλθον. ᾿Εν κεν τ μρ, προσλθον ατ Σαδδουκαοι, ο λγοντες μ εναι νστασιν, κα πηρτησαν ατν, λγοντες· Διδσκαλε, Μωσς επεν· Ἐάν τις ποθν μ χων τκνα, πιγαμβρεσει δελφς ατο τν γυνακα ατο, κα ναστσει σπρμα τ δελφ ατο. σαν δ παρ᾿ μν πτ δελφο· κα πρτος γαμσας τελετησε, κα μ χων σπρμα, φκε τν γυνακα ατο τ δελφ ατο· μοως κα δετερος, κα τρτος, ως τν πτ· στερον δ πντων πθανε κα γυν· ν τ ον ναστσει, τνος τν πτ σται γυν; πντες γρ σχον ατν. ποκριθες δ ᾿Ιησος, επεν ατος· Πλανσθε, μ εδτες τς γραφς, μηδ τν δναμιν το Θεο. ν γρ τ ναστσει οτε γαμοσιν, οτε κγαμζονται, λλ᾿ ς γγελοι το Θεο ν οραν εσι. Περ δ τς ναστσεως τν νεκρν, οκ νγνωτε τ ηθν μν π το Θεο, λγοντος· «γ εμι Θες ᾿Αβραμ, κα Θες ᾿Ισακ, κα Θες ᾿Ιακβοκ στιν Θες, Θες νεκρν, λλ ζντων. Κα κοσαντες ο χλοι ξεπλσσοντο π τ διδαχ ατο. Ο δ Φαρισαοι, κοσαντες τι φμωσε τος Σαδδουκαους, συνχθησαν π τ ατ, κα πηρτησεν ες ξ ατν, Νομικς, πειρζων ατν, κα λγων· Διδσκαλε, ποα ντολ μεγλη ν τ νμ; δ ᾿Ιησος επεν ατ· «γαπσεις Κριον τν Θεν σου ν λ τ καρδίᾳ σου, κα ν λ τ ψυχ σου, κα ν λ τ διανοίᾳ σουΑτη στ πρτη κα μεγλη ντολ. Δευτρα δ μοα ατ· «γαπσεις τν πλησον σου ς σεαυτνν ταταις τας δυσν ντολας λος νμος κα ο προφται κρμανται. Συνηγμνων δ τν Φαρισαων, πηρτησεν ατος ᾿Ιησος, λγων· Τ μν δοκε περ το Χριστο; τνος υἱός στι; Λγουσιν ατ· Το Δαυδ. Λγει ατος· Πς ον Δαυδ ν Πνεματι Κριον ατν καλε, λγων, «Επεν Κριος τ Κυρίῳ μου, κθου κ δεξιν μου,