/ Tanrıdoğuran’nın şefaatı / 2. Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου…

2. Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου…

Ύμνος:2.Ταις Πρεσβείαις..