Bugün Pazar, Kutsal Havari ve İncil Yazarı Matta’nın aziz İncili’nden alıntılar okunan Pazarların dokuzuncusu ve aynı zamanda da, pek…
  Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda bulunan Markopolo Köyü'nde her yıl 15 ağustos Meryem Ana Bayramı'ndan önce başlayan ve bayram sürecinden sonra…
  Allahdoğuran’ın Uyuması yortusu her sene 2 haftalık oruca müteakip 15 Ağustos/28 Ağustos tarihinde kutlanır. Zaman zaman ‘Allahdoğuran’ın Göğe Yükselişi’…
  “O İmparator Maksimian döneminde bir saray çalışanı, yüksek rütbeli subaydı. Aslen Suriyeliydi ve kendi memleketinde hizmet etti. İranlılar, Roma…
  O, İmparator Boris’in egemenliği sırasında, Bulgaristan’da, Sofya’ya yakın bir yerde doğdu. Ailesi öldüğünden dünyadan çekildi ve kendini çileci mücadeleye…
  “Onlar hem bedende hem de ruhta kardeştiler, dindar birer Hıristiyan ve taş işçisiydiler. İlirya’da yaşadılar. Bir gün pagan bir…
  Evet Tanrı’yı arıyordum. Ben de, karım Meri de, mutlu hayatımızda bir şeyin eksik olduğunu hissediyorduk. Ve bu boşluk dayanılmazdı.…
   Aziz’in Kilisesi – Troyes, Fransa Galya’da (Fransa), Troyes’te varlıklı bir ailede doğdu. Yüksek konumuna rağmen zenginliğini fakirlere her gün…
  O Ahaya’da (Patras, Yunanistan) papazdı. İmparator Dekius’un zamanında ve Ahaya’nın valisi Antipater iken. Doğuş Bayramı’nda işkenceciler kiliseye girdi ve…
  Okulun kapısının önünden geçerken Vasilis’in gözleri kıpkırmızıydı. Vasilis, çelimsiz ve cılız bir ortaokul çocuğudur ve Kongo’nun yetersiz beslenen bütün…