/ Kategori / tövbe

tövbe

  .................. « Mânevî yaşamın gerçekliğini gösteren ölçüt kendine karşı hoşgörüsüz, diğerlerine ise hoşgörülü olmaktır.  Kimse Kilise kanunlarını başkasına karşı kullanmasın. » …
  Mısır’lı Eren Meryem’in Pazarı, büyük oruç devresinin beşinci ve son pazarıdır. Fahişe hayatı yaşarken tövbe eden Mısır’lı Eren Meryem’in (522) hatırlandığı…
Ferisi ve vergi görevlisi pazarı 9-10Kendi doğruluklarına güvenip başkalarına tepeden bakan bazıkişilere İsa şu benzetmeyi anlattı: «Biri Ferisi, öbürü vergi…
                             Tanrı tarafımızdan yapılan günah itirafını sever. Kimseyi olumsuz etkilemeyelim. Herkese ışık, maya, yıldız (arif) ve tuz olmalıyız. Tövbeden hiç…
  Saygıdeğer Babamız, İman İkrarcısı Maksimus’un mektuplarından Günahkarının içtenlikli tövbesi aracılığı ile insanların inanca dönmesi kadar başka hiçbir şey Tanrı’ya…
    Kıbrıs'ın Zesiz kentinde bir ticari merkez vardı ve merkezin yakınında aziz Filokzinis adına bir manastır inşa edildi. Bu…