İlk Şehit Stephen’nin taşlanarak öldürülmesinden sonra, bedeni,köpeklerin önüne bırakılmıştır; fakat, öğretmeni Gamaliel, bedenini gizlice Kudüs dışında bir yere götürdü ve…
Beden veya ruh sıkıntısı çekenler tarafından; İlaveten Kutsalların Kutsalı Tanrı-doğuran Meryem Ana’nın sonsuzluğa geçişinin anıldığı 13/28 ağustos gününe kadar tutulan 15…
  Dokuz Kutsal Şehit, Dioklitian zamanında Pamfilya’da yaşamış ve Hıristiyan ailelerden gelmişlerdir. Mineos hariç hepsi çiftçiydi, Mineos ise marangozdu. Onların…
  Aziz Cindeus, Roma imparatoru Diocletian döneminde Pamfilya’nın Side iline yakın Tyalmenia köyünde papazdır. Vali Tonicus Strauss tarafından yakalatılan Aziz…
                        Ağustos ayındaki 3 Kurtarıcı bayramlarının ilki : Hızlı uyumanın başlangıcı Alay, İmparator Manuel Paleologos zamanında kurulmuştur. Tahta Haç, 31…
1836 yılında Rusya’da doğan Aziz Nikolas, modern zamanların en büyük Ortodoks misyonerlerinden biri oldu. Bir çocuk/oğlan olarak, uzak-doğuda misyoner olmaya…
Makkabiler (İbranice: מכבים‎ veya מקבים, Makabim; Yunanca: Μακκαβαῖοι) Selevkos İmparatorluğuna bağlı uydu devlet olan Judea'nın kontrolünü eline geçiren Yahudi asi…
"Ey Davut Oğlu, halimize acı!" (Matta 9, 27)       Rabbimiz İsa Mesih yeryüzündeyken O'nun adına yapılan yakarışlarla birçok mucize gerçekleşti.…
  31 Temmuz Kapadokyalı Aziz Evdokimos “Aziz Evdokimos, Kapadokya’dan dindar ve çok tanınmış, aristokrat sınıfından bir ailenin çocuğuydu. Bir kadınla…
  31 Temmuz Aramatyalı Aziz Yusuf Asil Yusuf, Yahudi yönetme meclisinin varlıklı bir üyesi ve Mesih’in gizli bir takipçisiydi. Aynı…