Morfu Metropolitinin aziz Paisios hakkında konuşması
15/06/2015
  Morfu Metropolitinin aziz Paisios hakkında konuşması
Manastır Hareketinin Tarihi (5)
13/06/2015
  İstanbul’un günümüze kadar ulaşabilen en eski binası Ayasofya’dan neredeyse 100 sene daha eski olan ve 454 senesinde şehrin önde…
              Ortodoks Kilisesi΄nde evlilik gizemi BÖLÜM 2: TAÇ TAKMA ve EVLİLİK TÖRENİ Taç takma,…
    Aziz Onufrius, Keşiş Pafnutius onu ziyaret ettiği sırada altmış yıldır çölde yaşamaktaydı. Saçı-sakalı yere kadar uzamıştı ve kar…
  Ortodoks Kilisesi΄nde evlilik gizemi BÖLÜM 1: NİŞAN TÖRENİ Papaz, Kraliyet kapılarının önünde durup nişanlanacak olan çifte doğru bakar; çift…
  Yeni-Şehit Aziz Konstantin, Lesbos (Midilli) Adası’nda bir Müslüman olarak dünyaya geldi, fakat yakalandığı ciddi bir hastalıktan bir kilisedeki kutsal…
29 Mayıs Birinci ekümenik konsil ΄in anması
29/05/2015
  Konsil İmparator Büyük Konstandinos tarafından çağrıldı ve 325 yılında İznik’te yapıldı. İskenderiyeli din adamı Arius’un öğretisi –Mesih’in Baba ile…
22 Mayıs 2.Ekümenik Konsil’in anılması
22/05/2015
  Bu konsil Büyük İmparator Theodosyus tarafından öncelikli olarak Kilise’nin Kutsal Ruh öğretisini aydınlığa kavuşturma amaçlı toplanmıştır. Konstandinupolis Piskoposu olan…
Bir Aziz Nasıl Aziz İlân Edilir ve Kabul Edilir
06/05/2015
  Çok eski devirlerde, Rab Tanrι kendisine benzememiz için mücadele etmemizi emretti. Şöyle dedi: «Aziz olun. Çünkü ben Rab Tanrınız…
Manastır Hareketinin Tarihi (4):
05/05/2015
  Keşişliğin Anadolu’ya yayılmasıyla birlikte yeni bir fenomen gözlemleriz. Bu yeni oluşumda hayatlarını sutün başlarında geçiren keşişlere şahit oluruz. Bu…