25/12/2015
  Suriyeli aziz Efrem’in Doğuş Bayramı Duası Doğuşunun bayram günü Sana benziyor Rab; çünkü tüm insanlığa sevinç getiriyor. Hem yaşlılar…
  Pisidia Mitropoliti Sotirios’un Noel Mesajı Kaynak: http://www.impisidias.com           Kardeşlerim,           Bu günlerde Ortodoks Kilisesi’nde Noel’e ilişkin Kutsal…
İsa’yı ziyaret eden Yıldızbilimcileri kim?
22/12/2015
  İsa’yı ziyaret eden Yıldızbilimcileri kim?  Kaynak:Kutsal Kitap ve Arkeoloji ’’İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem Kenti'nde doğmasından sonra bazı…
  Peder, Dimyan Yakupoğlu Tanıklık da şudur: Tanrıbizesonsuzyaşamverdibuyaşamonunoğlundadır. Kendisindetanrıoğlubulunandayaşamvardır.KendisindeTanrıoğlubulunmayandayaşamyoktur. (1 Yuhanna 5-11 ) Kilisenintarihiniiyibilenbirisi, yehovaşahitlerininMesihhakkındakiöğretilerinin ,dördüncüyüzyıldayaşayanayartıcıArios”unöğretilerindenfarklıbiröğretiolmadığınıanlar. Arios, Mesih”inTanrıoğluolmadığınıveTanrıileaynıözdeolmadığınıiddiaediyordu.AmabubizikesinlikleşaşırtmamaktadırçünküTanrımızbizikutsalkitaptabuayetileuyarmıştı.Birçoksahtepeygambertüreyecekvebunlarbirçokkişiyisaptıracak.Kötülüklerinçoğalmasındanötürübirçoklarınınsevgisisoğuyacak.Amasonunakadardayanankurtulacaktır. ( Matta…
Luka’nın 10. Pazarı
06/12/2015
                                 İbraniler 13. Bölüm 17Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar.…
  Yazar: Arhimandrit Haralambos Vasilopoulos İera Moni Petraki Başkeşişi   Mübarek Aziz Savvas, Bizans İmparatoru Jüstinyen zamanlarında yaşamıştır. Kapadokya’nın, Mutalaski köyünde,…
    Soylu bir aileden gelmesine rağmen Valaam’da manastır hayatına dahil oldu. 1430’dan Moskova’daki Kudov Manastırı’na başkeşiş olarak atandığı 1447’ye…
Hayatımızdaki hangi problem için hangi azize dua etmeliyiz?
29/11/2015
  Hazırlayan Vasilis Gelbal     Çocuk sahibi olmak için: Azize Anna, Meryem Ana'nın annesi Azize Elizabet, Aziz Vaftizci Yuhanna'nın…
Engelliler için dua
28/11/2015
  Kaynak: Horologion Engelliler için yalvarıyorum; -Bu spastik oğlan için, -Bu ellerini uzatıp yürüyen kör kızcağız için, -Yıllardan beri yatağa…
  Meryem’de Allah gerçekten kendini insan yaptı. Kaynak Meryemana.net Kelam, İbrahim’in soyunun yükümlülüğünü üzerine aldı, bu nedenle kendisini her noktadan…