Istanbul Aziz Dimitrios Kilisesi
26/10/2015
  Bugün Şişli ilçesine bağlı Kurtuluş semtinin son durağında bulunan Aya Dimitri Kilisesi’nin tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmemesine…
  Böylece Tanrı’nın Sözü, ona katılanların ölçüsünde kendini açıklamakla birlikte, gizemin yüceliği dola­yısıyla herkes için daima kavranılmaz kalıyor. Tanrı’nın Sözü,…
Luka’nın 3. Pazarı
18/10/2015
Koloseliler 4. Bölüm 5Sizden olmayanlara karşı bilgece davranın. Fırsatı değerlendirin. 6Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi, her zaman lütufkâr olsun. Böylece…
  Bilir misin evladım, toprak suya muhtaçken neden tek damla düşmez de ihtiyaç duymazken olanca yağar? İnsanın ahlaksızlığından ötürü tabiatın…
Luka’nın 2. Pazarı
04/10/2015
                                Korintliler 9. Bölüm 6Şunu unutmayın: az eken az biçer, çok eken çok biçer. 7İsteksizce ya da zorlaymış gibi değil,…
25 Eylül Konstantinopolis’teki Büyük Depremin ve Trisagion Mucizesinin Anması
25/09/2015
                            İmparator Theofilos’un hükümdarlığı zamanında, Konstantinopolis dört ay boyunca sık-sık depremler yaşadı. İmparator, Patrik Proklus ve diğer insanlar, güvenlikleri…
16 Eylül İskoçya’nın Aydınlatıcısı, Aziz Ninian
16/09/2015
                                        O, Britanya adalarının ilk azizlerinden ve büyük misyonerlerinden biridir. 360 yılları civarında Britanya’da doğdu. Bölgenin büyük kısmının pagan…
  “İmparator Büyük Konstantinos’un Annesi, Azize Eleni, ileri yaşına rağmen yolculuğun bütün zorluklarını göze alarak, 325 yılı civarında, Haç’ı aramak…
09/09/2015
  Konsil, İmparator Genç Theodosios tarafından düzenlendi, Efes’te gerçekleşti. İki yüz peder, Konstantinopolis Patriği Nestorios’un öğretilerini kınamak için toplandı. O,…
  Tanrıdoğuran yaşlı ve kısır bir aileden, Yoakim ve Anna’dan doğmuştu (Onların hikâyeleri için yarının yortularına bakınız). O, Oğlu Mesih’i…