/ Kategori / Azizlerimizin hayat hikayeleri

Azizlerimizin hayat hikayeleri

  O, Kapadokya’daki Kayseri’de bulunan varlıklı bir pagan senatörün oğluydu. Babası öldüğünde onun tüm malını fakirlere dağıttı ve bunu yaparken…
  Aziz Evodos’tan (ya da Evodios) Antakyalı Aziz İgnatios bahsetmektedir. Havari Pavlus’un bir öğrencisiydi ve ondan sonra Antakya’nın piskoposu oldu.…
  Hayatına Likaonya’da (Orta Anadolu’da bulunan antik bölge) pagan bir çoban olarak başladı. Mesih’te imana gelip vaftiz oldu ve Sozon…
  “O, ilk başta evli papazdı ve sonra, 1163’ten itibaren, Novgorod piskoposu oldu ve hayatı boyunca yedi kilise inşa ettirdi.…
  O, Konstantinopolis’te asil bir ailede doğdu. İyi eğitimle yetiştirildi ve öyle sıra dışı bir güzelliği vardı ki İmparator’un eş…
  Firigya’daki Kolose’de, Başmelek Mikail’e adanmış bir ayazma (kutsal su kaynağı) ve kilise vardı. Kötü niyetli paganlar iki tane nehrin…
  Aziz Maksim, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunda, 1888 yılında doğdu. O zamanda bütün Ortodoks Kiliseleri ele geçirilmiş ve Ortodoks usullerini uygulamasına rağmen…
  “Aziz Athanasios, Minsk bölgesinde 1596 yılında, Roma ve bazı Rus piskoposları arasında yapılan yanlış Brest-Litovsk Birliği ile aynı yılda…
  Aziz Abda, İmparator 2. Theodosios ve İranlı Kral 1. Yezdigirt zamanında yaşadı; orada bir Hıristiyan piskoposu olarak kendi sürüsü…
  Onun hikâyesinin büyük kısmı, Luka’nın İncil’inin ilk bölümünde yer almaktadır. Sinaksarion şunları ekliyor: “Zekeriya, Mesih’in doğumundan sonra Meryem Ana’nın…