/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 7 Haziran Başşehit Papa Marcellinus

7 Haziran Başşehit Papa Marcellinus

7 Haziran Başşehit Papa Marcellinus

 

 

İmparatorDiocletianus, Papa Marcellinus’uçağırtıponuişkenceyetehditederekputlarakurbansunmayıteklifetmiş, kabuletmesiüzerine de kendisinideğerligiysilerleödüllendirmişti. FakatMarcellinusçokgeçmedenbugünahındanötürükorkunçbirpişmanlıkduyduveMesih’iinkarettiğiiçingece-gündüzpişmanlıkiçindegözyaşıdökmeyebaşladı. O sıradaCampania’dabirpiskoposlarkuruludüzenlenmişti. Papa Marcellinuseskipüskübirelbisegiyipbaşınıkülebuladıvegünahınıitirafederekonuyargılamalarınıtalepetti.Pederlerise “Bırakınkendikendiniyargılasın,” dediler. O ise, “Artıkhaketmediğimruhbangiysisiniçıkarıyorum, dahası, öldüğümdebedenimingömülmeyipköpeklereatılmasınıistiyorum,” dedi. Bunudiyerekaksiniyapmayakalkacakolanlarıtamamenengellemişoluyordu.ArdındanİmparatorDiocletianus’agidipdeğerliarmağanınıönüneatarakMesih’einancınıitirafettiveputlarıreddetti.Öfkedençılgınadönenİmparatoronunveberaberinde Claudius, CyrinusveAntoninusadlıüçadamınşehrindışındaişkenceedilipöldürülmeleriniemretti. Bu üçadamınbedenleribirliktegömüldü, fakatPapa’nınbedenioradaotuzaltıgünboyuncaaçıktakaldı. Sonra Aziz Petrus yeni papaya görünüp, “Kendinialçaltanyüceltilecektir” diyerekondanMarcellinus’unbedeniningömülmesiniistedi (304).

 

7 HaziranBaşşehit Papa Marcellinus