“Mısır çölünün büyük çilecisi ve mucize işçisi olarak, Patrik Theofilus ve İmparator Büyük Theodosyus ile aynı zamanda yaşadı. Ona…
  Finlerdeki Karelya’da Ortodoksluğu kurmaya yardım ettikten sonra, Kuzey Rusya’da Lagoda Gölü’nde meşhur Valaam Manastırı’nı kurdular. İkisi de aynı yıl…
   Gönüllü şifacılardan sayılırlar. Hayatları için 31 Ocak’a bakın. (412) 28 haziran  Kutsal ve mucize işçileri, gönüllü şifacılar Kirus ve…
                Bu Yoanna Hirodes’in kâhyası olan Huza’nın eşiydi (Luka 8: 3). Hirodes Aziz Vaftizci Yuhanna’nın başını kestirdiğinde, Azize Yoanna…
                                      “Orta İtalya’da yaşadı. Nadir kutsiyetin adamıydı, bir keresinde ölüm döşeğinde birine günah itirafı yapması ve Komünyon vermesi için çağrılmıştı.…
                                              O Aziz Gönüllü Şifacılardan biri olarak sayılır. “Bu Aziz antik Roma’da seçkin ve zengin bir ailede doğdu.…
  Pentikos’tan sonra birinci Pazar   “İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babamın önünde açıkça kabul…
Yıllar boyunca kuru bir ağaçta, badem ağacının dallarını düzenleyerek onun üzerinde çileci hayat yaşadı. Daha sonra gece ibadeti, oruç ve…
                               Bu ikona bir zamanlar Konstandinupolis’teki Vlaherna Kilisesi’nde tutuldu. 1383 yılında Ladoga Gölü’nün üzerinde aniden belirdi. Sonra da hava yoluyla…
  Yeni-Şehit Aziz Yorgo 19. yy başında Antalya’da dindar bir Hıristiyan ailenin oğlu olarak doğdu. İyi bir dini eğitim almış…